GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İCRA DAİRESİ

Adıyaman/Gölbaşı'nda fabrika binası ve arsası icradan satılıktır

GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960286
Şehir : Adıyaman / Gölbaşı
Semt-Mahalle : ÇELİKKÖYOSB MAH. / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 11.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/230 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
3,668,855 TL
Birinci Satış Günü
:
15.04.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
10.05.2019 10:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İCRA DAİRESİ

2017/230 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Çelik Köyü Sekitarla Mevkii 151 Ada 2 Parsel nolu taşınmaz ve üzerinde bulunan fabrika ve içerisinde talimatta belirtilen makinelerin tümü ihale konusudur. Taşınmazın tapudaki niteliği fabrika binası ve arsadır. Taşınmaz Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Organze Sanayi Bölgesindedir.Adıyaman İli Gölbaşı O.S.B. Müdürlüğünden temin edilen taşınmaz fabrikaya ait ruhsat 28.11.2008 tarihli ruhsat projesinde taban alanı 4700 m2 olan 1 adet fabrika binasına ve fabrika binası içerisinde 2 adet bağımsız bölümü olan ve taban alanı 300 m2 olan ofis binasına ruhsat verildiği görülmüştür. 28.11.2008 tarihli ruhsat projesinde ruhsat verilen yapıların dışında borçlu tarafından 3 adet sundurma yapısı ve 1 adet kapalı halde çelik prefabrik kirişli fabrika yapısının yapıldığı görülmüştür. Taşınmaz üzerinde bulunan bütün yapılar aşağıda sıralanmıştır. Yapılar 28.11.2008 tarihli yapı ruhsatına göre 9 yıllıktır.(14/12/2017 keşif tarihine göre);1-Ruhsat projesinde yer alan taban alanı 4700 m2lik fabrika binası toplam yapı değeri =1.772.370,00 TL, 2-Ruhsat projesinde yer alan taban alanı 300 m2 lik ofis binası toplam değeri=113.130,00 TL, 3-Ruhsat projesinde yer almayan taban alanı 20*82,80=1.656,00 m2 lik çelik prefabrik fabrika binası toplam değeri=198.223,20 TL, 4- Arsa değeri 24.937,74*30,00 TL=748.132,20 TL ve ayrıcataşınmaz üzerinde bulunan fabrikada hali hazırda tarımsal gübre üretimi yapılmak üzere bir kısım makine teçhizatına rastlanılmıştır. Taşınmazın tapu kaydının teferruatlar bölümünde listelenen makine teçhizatı kapsamında gerekli incelemeler yapılmış olup, talimat yazısında belirtilen makine teçhizat aşağıda sıralanmıştır. 1- Paketleme makinesi (tam otomatik) 1 adet (7 Yıllık) 80.000,00*1= 80.000,00 TL, 2-Konveyör 16 adet (7 Yıllık) 3.000,00*16=48.000,00 TL, 3-Bunker 1 adet (7Yıllık) 20.000,00*1= 20.000,00 TL, 4-Ara Stok Bunkeri 8 adet (7 Yıllık) 5.000,00*8=40.000,00 TL, 5-Çekiçli Kırıcı 1 adet (7Yıllık) 20.000,00*1=20.000,00 TL, 6-Elek (Mikser) 1 adet (7 Yıllık) 100.000,00*1=100.000,00 TL,7-Kantar (60 Tonluk) 1 adet (7 Yıllık) 35.000,00 TL olarak kıymet takdir edilmiştir. İhale konusu taşınmaz Organize Sanayi Bölgesi içerisinde üretim amaçlı saha içerisinde ticariolarak kullunılanarsa olması , yüzölçümünün 24.937,74 m2 olması gibi taşınmazların fiyatına etken unsurlar göz önüne alınarak değer biçilmiştir.Toplam Değer =3.668.855,40 TL'dir. Gölbaşı (Adıyaman) Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının 19.02.2019 tarih ve 2019/20 Sayılı yazısında;Taşınmazı alacak firmanın, Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapması ve en 30 kişilik istihdam sağlaması gerektiğini ve 12/04/2004 tarih 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeler Kanunun 101.maddesinde belirtilen OSB'de kurulamayacak tesislerde olmaması gerektiğini bildirmiştir. İş bu taşınmaz 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabidir.Satışa iştirak edeceklerin OSB Kanun hükümleri gereği, mal ve hizmet üretimine yönelik sanayi tesisi kurma amacını taşıması, kuracağı ve/veya işleteceği tesisin OSB Uygulama Yönetmeliktebelirtilen hükümlerine aykırı olmaması şarttır. Yasa gereği katılımcı sıfatını kazandıktan sonra OSB Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin öngördüğü tüm şartları ve Yönetim Kurulu kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır. Satışa iştirak etmeyi düşünen katılımcılar satış tarihinden önce Gölbaşı(Adıyaman) Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne müracaatla yatırımlarının uygun olup olmadığının öğrenebilecekler ve satışa iştirak edebilmelerinde engel bir durum bulunmadığına ilişkin belge almaları ve satış başlamadan önce işbu belgeyi icra satış dosyasına ibraz etmeleri gerekmektedir.
Adresi : Çelik Köyü (Osb) Gölbaşı / ADIYAMAN,
Yüzölçümü : 24.937,74 m2
Arsa Payı : TAM, İmar Durumu : Var,
Kıymeti : 3.668.855,40 TL
KDV Oranı : %18 ,Satış Yeri : Gölbaşı (Adıyaman) Adalet Sarayı Önü
Kaydındaki Şerhler : Diğer Haciz Alacaklıları, *Gölbaşı(Adıyaman) OSB 2011/56 sayılı yazısı gereği taşınmazın icra yoluyla satış dahil 3.kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü almak zorunludur.
1. Satış Günü : 15/04/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 10/05/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 70 0001 5001 5800 7300 6130 84 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
9-İhale Katılımcıları ihale gününden önce Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne müracaatla yatırımların uygun olup olmadıklarını, satışa iştirak edebilmelerine ilişkin belge almaları ve satış başlamadan önce iş bu belgeyi icra satış dosyasına ibraz etmeleri ve İhale Katılımcıların Faaliyet alanı OSB Kaunun 101. Maddesinde belirtilen OSB'de kurulamayacak tesislerden olmaması gerekmektedir. 10- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/230 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR