ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adapazarı Belediyesi, ihaleyle işyerlerini kiraya verecektir

ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Adapazarı Belediyesi, ihaleyle 17 taşınmazı ihaleyle kiraya verecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.07.2019 09:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
30/07/2019 Salı günü saat 17:00’a kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adapazarı Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
ADAPAZARI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

1-İHALENİN KONUSU:
Mülkiyeti Belediyemize ait Kurtbeyler mahallesi 4 pafta 746 parseldeki 2 nolu dükkan, Mülkiyeti Belediyemize ait Kurtbeyler Mah. 3 pafta 509 parseldeki 4680,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait Güneşler Mahallesi 1950 nolu parsel üzerinde bulunan taşınmaz (Rehabilitasyon Merkz.), Çökekler Mahallesi 1432 parsel ile 1469 parsel üzerinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 2 nolu dükkan, Mülkiyeti Belediyemize ait Çökekler Mah. 8 Pafta 872 parseldeki 8900,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait Bileciler Mahallesi 1161 parselin güneyinde bulunan Köy Konağındaki 4 nolu dükkan, Mülkiyeti Belediyemize ait Bileciler Mahallesi 1161 parselin güneyinde bulunan Köy Konağındaki 5 nolu dükkan, Mülkiyeti Belediyemize ait Bileciler Mah. 257 parseldeki 9.000,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait Doğancılar Mahallesi 1 pafta, 138 nolu 5280,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait Doğancılar Mahallesi 3 pafta, 1127 nolu 15370,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz, tasarrufu Belediyemize ait İstiklal Mahallesi 585 Ada 372 nolu parselin güneybatısında kalan (Barış Manço Parkı) park alanındaki büfe, Mülkiyeti Belediyemize ait Taşlık mah. 2783 nolu parselde bulunan kahvehane, tasarrufu Belediyemize ait Çelebiler mahallesi 390 nolu parselin üzerindeki çay ocağı, tasarrufu Belediyemize ait Solaklar Mahallesinde bulunan Köy Konağındaki 1 nolu dükkan, tasarrufu Belediyemize ait Rüstemler Mahallesi 6 pafta, 848 Nolu parselin güneyinde kalan taşınmazın üzerinde bulunan konut altı kahvehane, tasarrufu Belediyemize ait Göktepe Mahallesi 558 nolu parselin kuzey batısında bulunan kahve yanı 2 nolu dükkan, tasarrufu Belediyemize ait Karaman mahallesi, 1483 Ada, 1 nolu parselin güneyinde bulunan 51 nolu park alanındaki büfe olmak üzere toplam 17 adet taşınmazın amacına uygun faaliyetlerde kullanılmak üzere aylık/yıllık kira bedeli üzerinden 3 yıllığına kiralanması işidir.
2-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:
Şartname ve ekleri Adapazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 114 Nolu İhale Biriminden istekliler tarafından temin edilebilir.
3-İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI:
17 adet taşınmazın kiralama işi ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 31/07/2019 Çarşamba günü saat 09:00’de Adapazarı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4-ŞARTNAME BEDELİ: Her bağımsız bölümün kiralaması için ayrı ayrı şartname bedeli 100,00 TL'dir.
5-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:


NO


ADRES

KİRALAMA
ŞEKLİ

KİRALAMA
SÜRESİ

MUHAMMEN
BEDEL

GEÇİCİ TEM. BEDELİ (%3)

1

Mülkiyeti Belediyemize ait Kurtbeyler mahallesi 4 pafta 746 parseldeki 2 nolu dükkan

AYLIK

36

15.840,00TL

475,20TL

2

Mülkiyeti Belediyemize ait Kurtbeyler Mah. 3 pafta 509 parseldeki 4680,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz

YILLIK

3

2.475,00TL

74,25TL

3

Mülkiyeti Belediyemize ait Güneşler Mahallesi 1950 nolu parsel üzerinde bulunan taşınmaz (Rehabilitasyon Merkz.)

AYLIK

36

108.000,00TL

3.240,00TL

4

Çökekler Mahallesi 1432 parsel ile 1469 parsel üzerinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 2 nolu dükkan

AYLIK

36

14.400,00TL

432,00TL

5

Mülkiyeti Belediyemize ait Çökekler Mah. 8 pafta 872 parseldeki 8900,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz

YILLIK

3

11.535,00TL

346,05TL

6

Mülkiyeti Belediyemize ait Bileciler Mahallesi 1161 parselin güneyinde bulunan Köy Konağındaki 4 nolu dükkan

AYLIK

36

2.880,00TL

86,40TL

7

Mülkiyeti Belediyemize ait Bileciler Mahallesi 1161 parselin güneyinde bulunan Köy Konağındaki 5 nolu dükkan

AYLIK

36

5.400,00TL

162,00TL

8

Mülkiyeti Belediyemize ait Bileciler Mah. 257 parseldeki 9.000,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz

YILLIK

3

6.165,00TL

184,95TL

9

Mülkiyeti Belediyemize ait Doğancılar Mahallesi 1 pafta, 138 nolu 5280,00m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz

YILLIK

3

3.270,00TL

98,10TL

10

Mülkiyeti Belediyemize ait Doğancılar Mahallesi 3 pafta, 1127 nolu 15370,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz

YILLIK

3

21.450,00TL

643,50TL

11

Tasarrufu Belediyemize ait İstiklal Mahallesi 585 Ada 372 nolu parselin güneybatısında kalan (Barış Manço Parkı) park alanındaki büfe

AYLIK

36

23.220,00TL

696,60TL

12

Mülkiyeti Belediyemize ait Taşlık mah. 2783 nolu parselde bulunan kahvehane

AYLIK

36

28.620,00TL

858,60TL

13

Tasarrufu Belediyemize ait Çelebiler mahallesi 390 nolu parselin üzerindeki çay ocağı

AYLIK

36

4.860,00TL

145,80TL

14

Tasarrufu Belediyemize ait Solaklar Mahallesinde bulunan Köy Konağındaki 1 nolu dükkan

AYLIK

36

8.640,00TL

259,20TL

15

Tasarrufu Belediyemize ait Rüstemler Mahallesi 6 pafta, 848 nolu parselin güneyinde kalan taşınmazın üzerinde bulunan konut altı kahvehane

AYLIK

36

3.060,00TL

91,80TL

16

Tasarrufu Belediyemize ait Göktepe Mahallesi 558 nolu parselin kuzey batısında bulunan kahve yanı 2 nolu dükkan

AYLIK

36

3.960,00TL

118,80TL

17

Tasarrufu Belediyemize ait Karaman mahallesi, 1483 Ada, 1 nolu parselin güneyinde bulunan 51 nolu park alanındaki büfe

AYLIK

36

11.520,00TL

345,60TL


Not:İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını ihale gününden bir gün önce saat 17.00’a kadar Adapazarı Belediyesi veznelerine yatırmaları gerekmektedir.Ödemeler dosyasında mevcut şartnamede yazılı hükümler dahilinde yapılacaktır.
Her bir kiralama ihalesi için ayrı ayrı istenilen belgeler 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 30/07/2019 Salı günü saat 17:00’a kadar Adapazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
6-İSTENİLEN BELGELER
İhalenin yapılığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
-GERÇEK KİŞİLERDEN:
a.Nüfus Cüzdan Sureti,
b.Nüfus kayıt örneği (İkametgah belgesi),
c.Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
d.Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü,
e.Şartname alındı makbuzu,
f.Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( Mali Hizmetler Gelir Biriminden)
-TÜZEL KİŞİLERDEN:
a.Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu idareden( Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
b. Şirketlerden Noter tasdikli imza sirküleri,
c.Vakıflardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri,
d.Derneklerden ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküleri ile dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
e. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
f.Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü,
g.Şartname alındı makbuzu,
f.Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Gelir Biriminden)

* İhale dosyasına www.adapazari.bel.tr adresinde bulunan İhale Rehberi linkinden ulaşılabilir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR