KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

50 adet konut ve 8 adet dükkanın satışı yapılacaktır

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
50 adet Konut ve 8 adet dükkanın satış ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 50 ADET KONUT ve 8 ADET DÜKKANIN SATIŞ İHALESİ

İlçesi/Mevkii Sıra No. Daire No. Kat Bilgisi Yön Bilgisi Net Alan
(m²)
Brüt Alan
(m²)
Muhammen
Bedel
(TL)
Geçici Teminat
Bedeli (TL)
Şartname Bedeli (TL)
Küçükçekmece
Yenimahalle
8675 parsel
1 45 5 Güney-Batı-Doğu 86.30 m² 103.49m² 419.877,00TL 12.596,31TL 150 TL
2 46 5 Güneybatı 83.96 m² 100.68m² 409.026,00TL 12.270,78TL
3 47 5 Güneybatı 92.82 m² 111.31m² 449.198,00TL 13.475,94TL
4 48 5 Batı 90.60 m² 108.65m² 436.872,00TL 13.106,16TL
5 49 5 Batı 28.92 m² 90.59 m² 436.872,00TL 13.106,16TL
6 50 5 Kuzeybatı 92.65 m² 111.11m² 438.410,00TL 13.152,30TL
7 51 5 Kuzeybatı 94.24 m² 113.01m² 445.109,00TL 13.353,27TL
8 52 5 Kuzey-Doğu-Batı 90.37 m² 108.37m² 428.953,00TL 12.868,59TL
9 54 5 Kuzeydoğu 74.86 m² 89.77 m² 343.933,00TL 10.317,99TL
10 55 5 Doğu 90.53 m² 108.56m² 421.610,00TL 12.648,30TL
11 56 5 Doğu 90.63 m² 108.68m² 422.004,00TL 12.660,12TL
12 57 5 Güneydoğu 75.08 m² 90.04 m² 357.853,00TL 10.735,59TL
13 58 5 Güneydoğu 64.65 m² 77.53 m² 312.112,00TL 9.363,36 TL
14 59 6 Güney-Batı-Doğu 86.30 m² 103.49m² 427.877,00TL 12.836,31TL
15 60 6 Güneybatı 83.96 m² 100,68m² 417.026,00TL 12.510,78TL
16 61 6 Güneybatı 92.82 m² 111,31m² 457.198,00TL 13.715,94TL
17 62 6 Batı 90.60 m² 108.65m² 444.872,00TL 13.346.16TL
18 63 6 Batı 90.59 m² 108.64m² 444.872,00TL 13.346.16TL
19 64 6 Kuzeybatı 92.65 m² 111,11m² 446.410,00TL 13.392,30TL
20 65 6 Kuzeybatı 94.24 m² 113,01m² 453.109,00TL 13.593,27TL
21 66 6 Kuzey-Doğu-Batı 90.37 m² 108.37m² 436.953,00TL 13.108,59TL
22 68 6 Kuzeydoğu 74.86 m² 89.77 m² 347.933,00TL 10.437,99TL
23 69 6 Doğu 90.53 m² 108.56m² 425.610,00TL 12.768,30TL
24 70 6 Doğu 90.63 m² 108.68m² 426.004,00TL 12.780,12TL
25 71 6 Güneydoğu 75.08 m² 90.04 m² 361.853,00TL 10.855,59TL
26 72 6 Güneydoğu 64.65 m² 77.53 m² 316.112,00TL 9.483,36 TL
27 73 7 Güney-Batı-Doğu 86.30 m² 103.49m² 427.877,00TL 12.836,31TL
28 75 7 Güneybatı 92.82 m² 111.31m² 457.198,00TL 13.715,94TL
29 76 7 Batı 90.60 m² 108.65m² 444.872,00TL 13.346,16TL
30 77 7 Batı 90.59 m² 108.64m² 444.872,00TL 13.346,16TL
31 79 7 Kuzeybatı 94.24 m² 113.01m² 453.109,00TL 13.593,27TL
32 80 7 Kuzey-Doğu-Batı 90.37 m² 108.37m² 436.953,00TL 13.108,59TL
33 82 7 Kuzeydoğu 74.86 m² 89.77 m² 347.933,00TL 10.437,99TL
34 83 7 Doğu 90.53 m² 108.56m² 425.610,00TL 12.768,30TL
35 84 7 Doğu 90.63 m² 108.68m² 426.004,00TL 12.780,12TL
36 85 7 Güneydoğu 75.08 m² 90.04 m² 361.853,00TL 10.855,59TL
37 86 7 Güneydoğu 64.65 m² 77.53 m² 316.112,00TL 9.483,36 TL
38 87 8 Güneybatı 94.28m² 118.27m² 467.241,00TL 14.017,23TL
39 91 8 Kuzeybatı 92.58m² 116.13m² 450.148,00TL 13.504,44TL
40 92 8 Kuzeybatı 94.40m² 118.42m² 457.766,00TL 13.732,98TL
41 94 8 Kuzeydoğu 70.57m² 88.52 m² 336.938,00TL 10.108,14TL
42 95 8 Doğu 94.96m² 119.12m² 452.130,00TL 13.563,90TL
43 96 8 Doğu 95.20m² 119.42m² 453.181,00TL 13.595,43TL
44 97 8 Güneydoğu 70.79 m² 88.80 m² 350.857,00TL 10.525,71TL
45 98 8 Güneydoğu 64.89m² 81.40m² 325.032,00TL 9.750,96 TL
46 101 9 Batı 83.55 m² 109.79m² 416.318,00TL 12.489,54TL
47 102 9 Kuzeydoğu 111,63m² 146.69m² 532.010,00TL 15.960,30TL
48 104 9 Doğu 85.46m² 112.30m² 410.331,00TL 12.309,93TL
49 105 9 Güneydoğu 85.43m² 112.26m² 415.199,00TL 12.455,97TL
50 106 9 Güneydoğu 66.49m² 87.38m² 331.731,00TL 9.951,93 TL


İlçe/Mevkii Sıra No. Dükkan No. Hisse Payı (m²) Depolu Dükkan
Net Alanı (m²)
Brüt Alan (m²) Muhammen Satış Bedeli
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
Şartname Bedeli
(TL)
Küçükçekmece
Yenimahalle
8675 parsel
1 109 23.90m² 74.89m² 96.82 m² 510.000,00TL 15.300,00TL
150,00TL
2 110 25.84m² 80.96m² 104.68m² 530.000,00TL 15.900,00TL
3 111 32.92m² 103.13m² 132.65m² 600.000,00TL 18.000,00TL
4 112 37.22m² 116.61m² 150.23m² 650.000,00TL 19.500,00TL
5 113 37.22m² 116.59m² 150.21m² 650.000,00TL 19.500,00TL
6 114 32.92m² 103.12m² 132.64m² 600.000,00TL 18.000,00TL
7 115 26.20m² 82.09 m² 105.32m² 530.000,00TL 15.900,00TL
8 116 23.75m² 74.73 m² 96.58 m² 510.000,00TL 15.300,00TL


1) Yukarıdaki nitelikleri ve muhammen bedeli belirtilen 50 adet Konut ve 8 adet dükkanın satış ihalesi her bir konut ve dükkan için ayrı ayrı olmak üzere,
2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre, “Açık Teklif Usulü” ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2 ) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

 • Başvuru dilekçesi,
 • Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
 • Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.
 • Geçici Teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,
 • Aslı ibraz edilmek kaydi ile nüfus cüzdan fotokopisi
 • Nüfus Müdürlüğünden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi
 • Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
 • İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 • İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.
 • Şartname alındı makbuzu.
 • Borcu yoktur belgesi.(Belediyeden alınacak)

Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesin de belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, ihale günü tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir
3) Bu ihaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile birlikte bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler.
4) Geçici Teminat bedeline ilişkin Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 26. ve 27.maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartlarını (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.
5) İhaleyi yapıp yapmamakla ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.
6) Satış bedeli, peşin veya %50 si peşin, kalanı en fazla iki yıl süre içinde 24 ay eşit taksitler halinde %1 vade farkı ile birlikte tahsil edilir.
7) İhale 15/11/2018 tarihinde saat 10:00 ‘da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.
8) İş bu ilan bir bütün halinde sürekli tekrarlanan ilandır. Bu ilanda yer alan bağımsız bölümlerden daha önce ilan edilmek suretiyle satışa çıkarılmış olanlardan satışı gerçekleşmiş olan bağımsız bölümler, yukarıda belirtilen ihale tarihinde satış kapsamı dışında tutulacaktır. Satışı yapılan dairelere ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ve Satış Ofisinden 0538 052 20 86 No.lu Numaradan bilgi alınabilecektir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR