AKHİSAR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

4 adet iş yeri ihale ile kiraya verilecektir

AKHİSAR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Akhisar Belediyesi'ne ait 2 adet kafe, yüzme havuzu ve açık oto pazarı nın ihale ile kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akhisar Belediyesi encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Atatürk ve Hacıishak Mahallelesi nde bulunan aşağıda nitelikleri, ada, parsel, pafta, Yüz ölçümleri ve mevkii belirtilen gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.ve müteakip maddelerine göre “Açık Teklif Arttırma Usulü” ile kiraya verilecektir.
1-Kira İhalesi 22.10.2019 Salı günü Saat : 14.00’ de başlayarak 2'er dakika arayla Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale usulü ile kiraya verilecek olan gayrimenkulleri, yıllık muhammen kira bedelleri,geçici teminat ve ihaleye katılmadan önce ödenecek ihale bedelleri aşağıda gösterilmiştir.
SIRA NO MAHALLE ADRES VEYA MEVKİİ YÜZÖLÇÜMÜ ADA NO PARSEL NO CİNSİ TESPİT EDİLEN MUHAMMEN BEDEL -YILLIK(Y) GEÇİCİ TEMİNAT İHALEYE GİRMEDEN ÖNCE PEŞİN ÖDEME YAPILACAK BEDEL
1 AKHİSAR Atatürk Mah.522 Sk. Hüsnü KAHRAMAN Gölet ALANI Oturma Alanı 1 ( 425,441 m2)
Oturma Alanı 2 ( 294,128 m2)
Oturma Alanı 3 ( 103,440 m2)
İŞLETME ( 410,314 m2)
Oturma Alanı 4 ( 28,064 m2)
Oturma Alanı 5 ( 26.010 m2)
Oturma Alanı 6 ( 16.568 m2)
GÖLET KAFE 180.000,00.-TL 5.400,00.-TL 90.000,00 TL
2 AKHİSAR Atatürk Mah.522 Sk. Hüsnü KAHRAMAN Gölet ALANI Oturma Alanı 7 ( 100,971 m2)
Oturma Alanı 8 ( 101,499 m2)
Oturma Alanı 9 ( 663,320 m2)
İŞLETME ( 21,476 m2)
Oturma Alanı 10(237,748 m2)
Oturma Alanı 11(374,490 m2)
Oturma Alanı 12 ( 37,266 m2)
Oturma Alanı 13 (12,386 m2)
Oturma Alanı 14 (31,491 m2)
443 11 ŞEHİR KAFE 120.000,00.-TL 3.600,00.-TL 60.000,00 TL
3 AKHİSAR Atatürk Mah.522 Sk. Hüsnü KAHRAMAN Gölet ALANI Kapalı Alan 1 ( 541,145 m2)
Kapalı Alan 2 ( 634,348 m2)
Havuz 1 (1055,746 m2)
Havuz 2 ( 357,294 m2)
Havuz 3 ( 90,488 m2)
TOPLAM (10789,986 m2)
424 62 YÜZME HAVUZU ve MÜŞTEMİLATI 240.000,00.-TL 7.200,00.-TL 120.000,00 TL
4 AKHİSAR Hacıishak Mah. 142 sokak Çarşamba Pazarı Üzeri Açık Otopark
(Pazar Günleri)
Açık Oto Pazarı 24.000,00.-TL 720,00.-TL 24.000,00 TL
2-İhaleye katılmak için istenilen belgeler
a-Dilekçe
b-Nüfus fotokopisi
c-% 3 Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
d-Peşin ödemenin yapıldığına dair makbuz.
e-Vekaleten iştirak ediyorsa Noterden tastikli vekaletname
f-Türkiyede tebligat için adres göstermek
g-İkametgah belgesi
h-Vergi Mükellef kaydı.
ı-Belediyemizden borcu yoktur belgesi
i-Oda kaydı (1.ve 2.sıralar için en az 10 yıllık Ticaret Odası veya Kahveciler Odası kaydı )
*-Gerçek kişiler için meslek odası Kaydı
*-Tüzel kişiler için Ticaret odası kaydı.
j-Ticaret sicil Tastiknamesi
3-Geçici Teminat Bedeli ve Peşin ödecek kira bedeli Belediyemiz Veznelerine veya Beleyemiz Halk Bankası TR100001200956300007000027 nolu hesanına 21.10.2019 tarih saat : 17,00 ye kadar yatırılması gerekmektedir.
4-İhale şartnamesi ve ekleri 100,00.-TL karşılığında Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden temin edilebilir.
5-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
6-İhaleye katılmak ve daha fazla bilgi alabilmek için,Belediyemiz Gelir Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.
7-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR