BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

4 Adet cafe ve 1 adet büfe 6 yıllığına kiralanacaktır

BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047364
Şehir : Diyarbakır / Bağlar
Semt-Mahalle : BAĞCILAR MAH. / ALİPINAR
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR YENİGÜN 06.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi sınırları içerinde bulunan 4 adet Cafe ve 1 Adet Büfenin 6 yıllığına Kiralama işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye konferans salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


T.C
DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi sınırları içerinde bulunan 4 adet Cafe ve 1 Adet Büfenin 6 yıllığına Kiralama işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 a) Maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Madde 2 - İşin ihalesi aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz konferans salonunda yapılacaktır.

KİRALANACAK OLAN TAŞINMAZLARA AİT LİSTE

S.N Taşınmaz Bilgisi Muhammen Bedel (1 Yıllık) Muhammen Bedel (6 Yıllık) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Andok Kafe 29.400,00TL+KDV 176.400,00TL+KDV 5.292,0000TL 27.09.2019 10:00
2 Bajar Cafe 27.120,00TL+KDV 162.720,00TL+KDV 4.881,6000TL 27.09.2019 10:15
3 Rossa Cafe 19.800,00TL+KDV 118.800,00TL+KDV 3.564,0000TL 27.09.2019 10:30
4 Ada Cafe 39.000,00TL+KDV 234.000,00TL+KDV 7.020,0000TL 27.09.2019 10:45
5 Büfe(Göletli park) 4.020,00TL+KDV 24.120,00TL+KDV 723,6000TL 27.09.2019 11:00


Madde 3 – İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
3.1 GERÇEK KİŞİLER
a – Nüfus cüzdan sureti
b – Kanuni ikametgah belgesi
c – Temsil durumunda noter onaylı vekaletname
d – Noter onaylı imza beyannamesi
e – Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi
f – İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)
g – İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
3.2 TÜZEL KİŞİLER
a – Ticaret sanayi odası veya oda kayıt belgesi (2019 yılında alınmış)
b – Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti
c –Tüzel kişiliği temsilen teklif verecek kişi/kişilerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi
d – Ortak girişim olması halinde noter onaylı “ortak girişim beyannamesi” ile her ortağa ait yukarıda belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.
e – Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi
f – İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)
g – İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
Madde 4 – İhaleye katılacak istekliler dosyalarını en geç 23.09.2019 Pazartesi günü günü saat 09:00’ a kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekir.
Madde 5 – İstekliler 6 Yıllık kira bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendilerinin belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir.
Madde 6 – İstekliler kiralanacak taşınmaz için takdir edilen aylık kiralama bedelin üzerine çıkarak tekliflerini hazırlayıp verecekler. ihale komisyonunca ihale salonunda artırıma gidilecek ve artırım sonucunda verilen en yüksek teklif idarece uygun bedel olarak kabul edilecek ve ihale en yüksek teklifi verenin uhdesinde kalmış sayılacak.
Madde 7 – İhale ile ilgili şartname ihale tarihinden bir gün önceki mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00 TL Belediye veznesine yatırılarak temin edilebilir.
Madde 8 – Tüm taşınmazlar için teklif verecek istekli her bir taşınmaz için ayrı ayrı dosya hazırlayıp tekliflerini verir.
Madde 9- Belediyemize kira ve ecrimisil borcu olanların teklifi geçersiz sayılacak olup; geçici teminatı gelir kaydedilecektir.
Madde 10 – İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR