BURSA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

26 adet taşınmaz kiraya verilecektir

BURSA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00976787
Şehir : Bursa / Osmangazi
Semt-Mahalle : ÇIRPAN MAH. / ALTIPARMAK
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 06.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BURSA HAKİMİYET 17.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
26 adet taşınmazın kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.04.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER

SIRA NO İL İLÇE MAHALLE CADDE SOKAK/MEVKİİ KAPI NO CİNSİ KULLANIM AMACI TAPU BİLGİLERİ MUHAMMEN BEDEL (T.L.) GEÇİCİ (%3) ve EK (%20) TEMİNAT (TL.)
ADA NO PARSEL NO ALANI (m2) AYLIK YILLIK
1 Bursa Osmangazi Çırpan Fahri Korutürk Vakıf İşhanı 2/1 Büro Büro 5286 1 98 1.050,00 - 2.898,00
2 Bursa Osmangazi Reyhan Feviz Çakmak Cd. Suya İşhanı 10 Büro Büro 4406 7 42 550,00 - 1.518,00
3 Bursa Osmangazi Reyhan Feviz Çakmak Cd. Suya İşhanı 26 Büro Büro 4406 7 29 275,00 - 759,00
4 Bursa Osmangazi Kuruçeşme Otel Sokak Tek Katlı Bina Depo 4245 3 20 145,00 - 401,00
5 Bursa Osmangazi Yahşibey Cebe (Ev) Arsa Depo 4809 9 95 255,00 - 704,00
6 Bursa Osmangazi Reyhan Reyhan Daya Hatun Arsa Arsa 4394 17 116 1.455,00 - 4.016,00
7 Bursa Osmangazi Kayhan Irgandı Köprüsü Dükkan Dükkan 4304 27 10 275,00 - 759,00
8 Bursa Osmangazi Tahtakale Kümeevler Tahtakale Çarşısı 15 Dükkan Dükkan 5549 1 8,40 400,00 - 1.104,00
9 Bursa Osmangazi Pınarbaşı Alacahırka Pınarbaşı Parkı Pınarbaşı Parkı Otoparkı Olan Kafeterya 6219 49 4.720 4.400,00 - 12.144,00
10 Bursa Yıldırım Hacı Seyfettin İncirli Cd./ Doğru Sokak Işık Apt. 1/6 Mesken Mesken 4105 6 73 500,00 - 1.380,00
11 Bursa Yıldırım Yıldırım Mh. Yıldırım Camii Yanı 1-2-3-4 Dükkan İşyeri 2727 1 75 800,00 - 2.208,00
12 Bursa Yıldırım Yıldırım Mh. Yıldırım Camii Yanı 5 Dükkan İşyeri 2727 1 15 200,00 - 552,00
13 Bursa Yıldırım Yıldırım Mh. Yıldırım Camii Yanı 6-7 Dükkan İşyeri 2727 1 30 400,00 - 1.104,00
14 Bursa Yıldırım Mollaarap Eşrefiler Caddesi Arsa Arsa 562 7 12.506 8.000,00 - 22.080,00
15 Bursa Yıldırım Kurtoğlu Namazgah Şabani Tekkesi Şabani Tekkesi İşyeri 112 13 408,82 3.565,00 - 9.840,00
16 Bursa Yıldırım Yıldırım Dere Sokak Mesken Mesken 2714 17 70,00 600,00 - 1.656,00
17 Bursa Yıldırım Karaağaç Temenna Sk. Arsa Arsa 635 2 249,65 100,00 - 276,00
18 Bursa Yıldırım Zümrütevler Kurtbasan Arsa Arsa 1014 12 1.726,27 290,00 - 801,00
19 Bursa Gemlik Umurbey Bayır Bahçeleri Zeytinlik Zeytinlik Y: 1727 (E:1586-1587) Y: 45-70 982,29 - 600,00 138,00
20 Bursa Gemlik Umurbey Derinceler Zeytinlik Zeytinlik Y:154 (E:1607) Y:63 744,13 - 750,00 173,00
21 Bursa Yenişehir Yarhisar Köy İçi Hamam İşyeri 108 3 955 150,00 - 414,00
22 Bursa Orhangazi Tekke Toki 3. Etap F-2 Blok 2/8 Mesken Mesken 655 2 76,00 475,00 - 1.311,00
23 Yalova Armutlu Armutlu Suçluk Zeytinlik Zeytinlik 3565 5.212 - 600,00 138,00
24 Bilecik Bozüyük Kasımpaşa Söğüt Cd. Mesken Mesken 201 1 85 260,00 - 718,00
25 Bilecik Gölpazarı Orta Hamam Tarihi Hamam Hamam 108 3 308 1.000,00 - 2.760,00
26 Sakarya Adapazarı Hacılar Köyü Topalaklar Mevkii Çayır Arazi/Tarla - 222 26.010 - 5.000,00 1.150,00

1- Yukarıda vasıfları yazılı 26 adet vakıf taşınmaz hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre (Açık Teklif Usulü) dosyalarındaki şartnamesi dâhilinde 29.04.2019 Pazartesi günü saat 09:00’da ihale edilecektir.
a) İhale listesindeki taşınmazlar sözleşme tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar kiraya verilecektir. Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca (TUİK) yayımlanan endekslere göre, kiralananın durumu, emsal ve rayiç bedeli göz önüne alınarak belirlenecektir.


b) İhale, Çırpan Mahallesi, F.Korutürk Caddesi No:133 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılacak olup kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili şartname mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Servisinde görülüp incelenebilir.
2- İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.
a) Gerçek kişiler için; T.C. Vatandaşlık numarası bulunan kimlik belgesi suretini ve adres bildirimini,
b) Tüzel kişi ise ihalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri,
c) İhaleye katılacak tüzel kişilerden sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limited, Kollektif, Komandit…) kiracı olmaları durumunda
şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname,
ç) Vekâleten iştirak ediliyor ise vekâleten iştirak edenin noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza sirküleri,
d) STK (dernek, vakıf vb.) olarak katılacaklar için; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi,
e) Ortak girişimcilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
f) İhale geçici ve ek teminat dekontu veya banka teminat mektubu (teyit yazısının aslı ile birlikte)
g) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair yer gördü belgesi (İdaremizden temin edilecektir.)
h) Muhtevasında geçerlilik süresi belirtilen belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.
ı) Arttırmaya katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki şartlarla, kira sözleşmesi hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.
3- Geçici ve ek teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde ön görülen değerler kabul edilecek olup nakit olarak yatırılacak teminatların Vakıflar Bankası Bursa Cumhuriyet Şubesi nezdinde bulunan TR250001500158007272747249 IBAN numaralı hesabına ihale tarih ve saatine kadar yatırılması gerekmektedir. Teminat mektuplarının süresiz, limit içi olması gerekmektedir.
4- Vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, vergi, harç, ihale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, noter harcı, pul vb. bütün masraflar kiracıya aittir. Kira bedeline ayrıca KDV eklenmeyecek ve stopaj yapılmayacaktır.
5- Musakkaf taşınmazlar kiracı tarafından, yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigorta ettirilecektir.
6- İhale listesinde mevcut olup işgalcisi olması halinde taşınmazlar, tahliyesine müteakip yer teslimiyle birlikte kira tahakkukları başlatılacaktır.
7- İhale listesindeki taşınmazlar mevcut haliyle ihale edilmekte olup her türlü tadilat ve onarım masrafları ile gerekli yasal izinlerin alınması kiracılarına aittir.
8- Listenin 7. sırasındaki taşınmaz Sanatsal Faaliyet yapılması şartıyla ihale edilmektedir.
9- Listenin 14. sırasındaki taşınmaz kiracısı adına ihale edilmektedir.
10- Listenin 15. sırasındaki taşınmaz Eğitim-Öğretim veya Sosyal ve Kültürel faaliyet yapılması şartıyla ihale edilmektedir.
11- Geçici ve ek teminatların geri ödemeleri katılımcıların banka IBAN hesap numaralarına aktarılacaktır.
12- Açık teklif suretiyle yapılacak ihalede istekli olmaması halinde 15 gün süreyle Pazarlık İhalesine bırakılan taşınmazlar için ayrıca gazetede ilan yapılmayacak olup Vakıflar Genel Müdürlüğünün www.vgm.gov.tr web sitesinden takip edilebilir. Bu hususta İdareden detaylı bilgi alınabilir.
13- İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu ilan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca cevap verilmeyecektir. İLAN OLUNUR.
Bilgi için, (0224) 2724110-11 nolu telefonlar (Dâhili – 7401 ve 7402), (0224) 2724114 nolu fax ve bursa@vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR