ONDOKUZMAYIS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

19 Mayıs Belediyesi'ne ait işyeri kiraya verilecektir

ONDOKUZMAYIS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01007072
Şehir : Samsun / 19 Mayıs
Yayınlandığı Gazeteler

19 MAYIS 12.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Nitelikleri tabloda belirtilen taşınmazların kiraya verme ihalesi yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.06.2019 09:05
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
27.06.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
19 Mayıs Belediyesi  Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

19 MAYIS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda mevkisi , Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesi gereğince açık teklif usulü bedel artırma ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

Sıra No

Mahallesi

Kira
Süresi

Muhammen Kira
Bedeli

Geçici Teminatı


1

İSTİKLAL MH. İSKELE CD 13 ADA 20 PARSELDEKİ BİNA

3 YIL

10.000,00.-TL

300,00.-TL

2

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Alt Geçitteki 4 numaralı dükkan

3 YIL

1.410,00.-TL

42,30.-TL

3

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Alt Geçitteki 3 numaralı dükkan

3 YIL

1.410,00.-TL

42,30.-TL

4

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Alt Geçitteki 2 numaralı dükkan

3 YIL

1.410,00.-TL

42,30.-TL

5

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Alt Geçitteki 1 numaralı dükkan

3 YIL

1.410,00.-TL

42,30.-TL

6

BALLICA MAH. 100 M2’LİK GSM BAZ İSTASYONU ALANI

3 YIL

18.000,00.-TL

540,00.-TL

7

DEREKÖY MH. PARK SK.BULUNAN 1450 M2 ALANDAKİ BÜFE

3 YIL

10.000,00.-TL

300,00.-TL

8

DEREKÖY MH.BELEDİYE 16 NUMARALI DÜKKAN

3 YIL

885,00.-TL

26,55.-TL

9

DEREKÖY BELEDİYE CADDESİ PARK İÇİ BÜFE

3 YIL

1.120,00.-TL

33,60.-TL


2-İhale Şartnamesi 19 Mayıs Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir ve bedelsiz olarak alınabilir
3-Bahse konu ihale aşağıda belirtilen tarih ve saat de 19 Mayıs Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi gereğince açık teklif usulü bedel artırma ile yapılacaktır.

Sıra No

Mevkisi

Tarihi İhale

İhale Saati

1

İSTİKLAL MH. İSKELE CD 13 ADA 20 PARSELDEKİ BİNA

27.06.2019

09.05

2

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Alt Geçitteki 4 numaralı dükkan

27.06.2019

09.10

3

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Alt Geçitteki 3 numaralı dükkan

27.06.2019

09.15

4

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Alt Geçitteki 2 numaralı dükkan

27.06.2019

09.20

5

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Alt Geçitteki 1 numaralı dükkan

27.06.2019

09.25

6

BALLICA MAH. 100 M2’LİK GSM BAZ İSTASYONU ALANI

27.06.2019

09.30

7

DEREKÖY MH. PARK SK.BULUNAN 1450 M2 ALAN (Kır Düğün Salonu)

27.06.2019

09.35

8

DEREKÖY MH.BELEDİYE 16 NUMARALI DÜKKAN

27.06.2019

09.40

9

DEREKÖY BELEDİYE CADDESİ PARK İÇİ BÜFE

27.06.2019

09.45

4-İhalede yarışma (artırım) yıllık kira ve satış bedeli üzerinden yapılacaktır.
5- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler; İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

 1. GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. Nüfus cüzdanı sureti,

 2. İkametgah belgesi,

 3. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

 4. Temsil durumunda; tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

 5. 19 Mayıs Belediyesine borcu olmadğına dair belge,

 1. TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden. Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

 2. Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

 3. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

 4. Derneklerden, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

 5. Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

 6. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

 7. Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene imza beyannamesi,

 8. 19 Mayıs Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

6- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.
-Ancak; İstekliler ihale evraklarını ihale günü saat 09.00’a kadar Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
-İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden,
ancak 1. fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.
-Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak
kabul edilir.
7- Encümen İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur. 30.05.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR