MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

13 Adet iş yeri satılacaktır

MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kıbrıs Mahallesi 39575 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan işmerkezindeki 13 adet Bağımsız bölümün (işyeri)'nin satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2018 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
20.11.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
MAMAK BELEDiYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN METNİ

  1. Belediyemiz sınırları içerisinde Kıbrıs Mahallesi 39575 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan iş merkezindeki 13 adet Bağımsız bölümün (işyeri), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 'Açık Teklif Usulü' ile 20.11.2018 tarihinde Salı günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.
  2. Bağımsız bölümlerin konumu, alanı, tahmin edilen bedeli ,Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
  3. Bağımsız bölümlerin satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

SIRA NO: MAHALLE ADA - PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM GEÇİCİ TEMİNAT MUHAMMEN BEDEL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Kıbrıs 39575/2 1 23,15 m² 2.083,50-TL 69.450,00-TL 20.11.2018 10:00
2 Kıbrıs 39575/2 2 22,79 m² 2.051,10-TL 68.370,00-TL 20.11.2018 10:05
3 Kıbrıs 39575/2 3 45,93 m² 4.133,70-TL 137.790,00-TL 20.11.2018 10:10
4 Kıbrıs 39575/2 4 34,06 m² 3.065,40-TL 102.180,00-TL 20.11.2018 10:15
5 Kıbrıs 39575/2 5 47,92 m² 3.594,00-TL 119.800,00-TL 20.11.2018 10:20
6 Kıbrıs 39575/2 6 43,93 m² 3.294,75-TL 109.825,00-TL 20.11.2018 10:25
7 Kıbrıs 39575/2 7 46,59 m² 3.494,25-TL 116.475,00-TL 20.11.2018 10:30
8 Kıbrıs 39575/2 8 22,85 m² 1.713,75-TL 57.125,00-TL 20.11.2018 10:35
9 Kıbrıs 39575/2 9 24,09 m² 1.806,75-TL 60.225,00-TL 20.11.2018 10:40
10 Kıbrıs 39575/2 10 43,47 m² 3.260,25-TL 108.675,00-TL 20.11.2018 10:45
11 Kıbrıs 39575/2 11 33,88 m² 2.541,00-TL 84.700,00-TL 20.11.2018 10:50
12 Kıbrıs 39575/2 12 45,65 m² 2.739,00-TL 91.300,00-TL 20.11.2018 10:55
13 Kıbrıs 39575/2 13 45,10 m² 2.706,00-TL 90.200,00-TL 20.11.2018 11:00

  1. İhaleye çıkarılan Bağımsız bölümlerin ilişkin ihale Şartname ve ekleri 500,00-TL (Beşyüz) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.
  2. Söz konusu Bağımsız bölümlerin ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.
  3. İhaleye katılacak olanlar Bağımsız bölümlerin ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 20.11.2018 Salı günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.
  4. Belediyemiz Encümeni Bağımsız bölümlerin ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.


İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR