DİYARBAKIR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Spor tesisi kantin/büfesi kiralanacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Diyarbakır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.04.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası (Fabrika Mah. 814. sokak No: 1 Yenişehir /Diyarbakır)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
SEYRANTEPE OLİMPİK YÜZME HAVUZU SPOR TESİSİ KANTİN/BÜFESİNİN YILLIK KİRALANMASI İŞİ

Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Vali Ahmet Cemil Serhatlı spor tesisinde açılacak olan kantin/büfenin 1(bir) yıllık İşletme ihalesi yapılacaktır.

 1. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satın Alma Servisinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir ve 200,00 TL karşılığında satın alınabilir.

 2. İhale 19.04.2018 tarihinde saat 11.00’de Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası (Fabrika Mah. 814. sokak No: 1 Yenişehir /Diyarbakır) adresinde yapılacaktır. 2886 Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile İhale edilecektir. Tlf: (0412) 262 12 19 Fax: (0412) 262 17 28

 3. Teklifler ve İstenen Belgeler 19.04.2018 tarihinde saat 11:00 e kadar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisine teslim edilecektir.

 4. İhale 3.600,00 (Üç Bin Altı Yüz ) Muhammen bedel üzerinden başlayacak olup, bu işin geçici teminatı teklif bedelinin % 3 ’ü kadardır.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 1. İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilir.

 2. Tüzel kişiler; Ticaret sicil kaydı, imza sirküleri

 3. Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge.

 4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa Vekâletname ve Noter Tasdikli imza sürgüsü.

 5. Ortak girişim olması durumunda Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca hazırlanan Ortaklık Sözleşmesi.

 6. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parası dışında Maliye Bakanlığınca belirlenen bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ve Devlet Tahvilleri geçici teminat olarak kabul görebilir.

 7. Taliplinin kanunlara göre yasaklı olmaması şarttır. Bu konuda Yasaklı olmadığına dair taahhütname verecektir.

 8. Şahıs olarak girecekse Sabıka kaydı, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Kanuni ikametgâh belgesi. Vergi ve SGK Borcu Olmadığına dair belge.

 9. İhaleye katılanlar alanlarında (gıda üzerine) Kantin/Büfe İşletmeciliği Ustalık Belgesi; bu belge yoksa Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezinden alınmış sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık veya iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olduğuna ilişkin belge

 10. İhale kararı, ita amiri tarafından ihale tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilebilinir.

 11. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İRTİBAT ADRESİ VE TELEFONLARI: Gençlik ve spor İl Müdürlüğü Elazığ yolu üzeri yol altı köyü 21100 DİYARBAKIR 0412 262 12 19 – 262 56 76 FAX:262 17 28

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR