KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal tesis binası kiraya verilecektir

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00731367
Şehir : Ankara / Keçiören
Semt-Mahalle : AYVALI MAH. / ETLİK
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 10.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HABER VAKTİM 08.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü, Miktarı
:
İlçemiz Ayvalı Mahallesi imarın 31408 ada bitişiği ve 142. Cadde üstü, Şehit Gazeteciler Parkı   içerisinde bulunan 18,30 m x 37,50 m = 686,25 m²  lik halı saha ve   14,70 m x 9.35 m = 137,45 m² lik Sosyal Tesis Binası olmak üzere  (wc, soyunma odası,toplantı salonu) Sivil Toplum Kuruluşu tarafından işletmesi amacıyla kiraya verilecektir
İhale Tarihi
:
31.01.2018 15:00
Son Başvuru Tarihi ve Adresi
:
ihale  günü   saat  12.00  ye   kadar
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Belediye Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
KEÇİÖREN BELEDİYESİ İHALE İLANI


1 – İlçemiz Ayvalı Mahallesi imarın 31408 ada bitişiği ve 142. Cadde üstü, Şehit Gazeteciler Parkı içerisinde bulunan 18,30 m x 37,50 m = 686,25 m² lik halı saha ve 14,70 m x 9.35 m = 137,45 m² lik Sosyal Tesis Binası olmak üzere (wc, soyunma odası,toplantı salonu) Sivil Toplum Kuruluşu tarafından işletmesi amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde 3 yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale 31 / 01 / 2018 Çarşamba Günü saat 15’00 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale konusu kiralama işinin aylık muhammen kira bedeli 400,00 TL /Ay+ KDV dır

4 - İhale konusu kiralama işinin geçici teminat bedeli, 3 yıllık muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 432,00 TL. dir. ( 2886 sayılı D.İ.K. nun 26. maddesine göre Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

5 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :

a - İhaleye iştirak Dilekçesi.
b - Nüfus Cüzdanı fotokopisi
c - İkametgah Belgesi.
d - Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
e - Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .
f - Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .
g - Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu olmadığına dair belge. ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak.)
h - Kiracılık ilişkisinden dolayı ,Belediye ile icralık yada mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi içeren belge. ( Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacak.)
ı - Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
j - Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
k - Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.
Belgeleri eksik ya da yanlış ibraz edenler ihaleye alınmayacak ve teklifte bulunmayacaktır.

6 - - İhaleye Katılamayacak olanlar :
a - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
b - Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir.

8 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

9 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 100,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

( Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR