AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif nitelikte taşınmazlar kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00730941
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KOCATEPE 04.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KOCATEPE 08.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet sundurmalı Kafeterya, 1 adet Rehabilitasyon Ünitesi (Hamilelik, Annelik ve Bebek uyum Merkezi), 1 adet Çocuk Parkı, 1 adet Tırmanma Duvarı, 1 adet Tartan kaplama yürüyüş yolu, 1 adet Süs havuzu, 1 adet yoga ve aerobik alanı, 1 adet koşu pisti, kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.01.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
16/01/2018 tarihi saat 17:30’a kadar aşağıdaki belgeler ile Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak Kira Satış Birimi
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi, 289 ada, 7 parsel nolu 13.031,35-m2 alana sahip gayrimenkulümüz üzerine sağlık ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tema Park niteliği taşıyacak 5.136,00-m2’lik tesis alanına sahip, yapım maliyetinin kiralayan tarafından karşılanması kaydıyla 1 adet sundurmalı Kafeterya, 1 adet Rehabilitasyon Ünitesi (Hamilelik, Annelik ve Bebek uyum Merkezi), 1 adet Çocuk Parkı, 1 adet Tırmanma Duvarı, 1 adet Tartan kaplama yürüyüş yolu, 1 adet Süs havuzu, 1 adet yoga ve aerobik alanı, 1 adet koşu pisti, 1 adet kum alan ve parsel sınırı ihata duvarından oluşacak imalatın yapılarak işlettirmek üzere sözleşme tarihinden itibaren 25 yıl süre ile üst kullanım hakkı verilerek 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir.
Söz konusu üst kullanım hakkı ile kiraya verilecek olan alanda kiracı; 500,00-m2 alana sahip 1 adet sundurmalı Kafeterya Binası, 84,00-m2 alana sahip Rehabilitasyon Ünitesi (Hamilelik, Annelik ve Bebek uyum Merkezi), 64,00-m2 alana sahip Çocuk Parkı, 24,00-m2 alan içerisinde tırmanma duvarı, 489,00-m2 alana sahip yürüyüş yolu, 314,00-m2 alana sahip süs havuzu, 155,70-m2 alana sahip koşu pisti, 36,00-m2 alana sahip kum alan ve parsel sınırı ihata duvarı için keşif bedeli olarak toplam ¨ 698.838,10-’lik yatırım yapacaktır. Üst kullanım hakkı ile kiraya verilecek olan alanın yıllık muhammen bedeli K.D.V. hariç ¨ 24.000,00- geçici ihale teminatı ise ¨ 720,00-’dir.
Kiralama ihalesi Afyonkarahisar Belediyesinde, 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde açık teklif (açık artırma) usulü ile 17/01/2018 tarihinde saat 14:00’da Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak Kira Satış Biriminde görülebilir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 16/01/2018 tarihi saat 17:30’a kadar aşağıdaki belgeler ile Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak Kira Satış Birimine başvurmaları gerekmektedir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)
03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
07-) Şartname Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)
08-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililer Belediyemize borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.
09-) Taahhütname

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
03-) Ticaret Sicil Belgesi
04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü
06- ) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
07- ) Şartname Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)
08- ) Kiralama İhalesine katılacak ilgililer Belediyemize borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.
09-) Taahhütname

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR