BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme kararıyla depolu dükkan satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00735044
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Semt-Mahalle : KOCASİNAN MERKEZ MAH. / ŞİRİNEVLER
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 13.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/29 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
250000 TL
Birinci Satış Günü
:
14.02.2018 14:40
İkinci Satış Günü
:
14.03.2018 14:40
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY

(SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/29 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah. Köyaltı Mevkii, 11198 Parsel, 170,78 m2, Yüzölçümlü, 18/64 Arsa Paylı, Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Depolu Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 20/04/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; Bahçelievler CumhuriyetMahallesi, Meltem Cad. Mert SokakNo:24A adresinde konumludur.Gayrimenkulünbulunduğu bölgekonut fonksiyonlu olarak gelişme göstermiş olup genel yapılanma benzer katlıbetonarme tarzda inşa edilmiş binalardan oluşmaktadır. Bölgede teknik ve sosyal altyapı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Dedekorkut Anadolu Lisesi, Hasan Doğan Spor Kompleksi civardaki sosyal donatılardır. Ulaşım Kemal SunalCaddesi Yiğit Sokak üzerinden sağlanmaktadır. Ana gayrimenkul İkiznizam betonarme binadır.Bodrum Kat+ Zemin Kat+ 4 normal kat ile toplam 6katlı olarak inşa edilmiştir. Bodrum kat sığınak, su deposu ve depo, zemin kat dükkan,normal katlar konut fonksiyonludur.Bina girişi Yiğit Sokaktan, dükkan girişi Mert Sokaktan yapılmıştır. 1 dükkan ve 4 konut olmak üzere toplam 5 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Dış cephesi mozaik kaplıdır. Asansör vardır. Bina yaklaşık 10 yaşındadır.Yapı Denetim Kanunu kapsamında inşa edilmiştir.Satış konusu bağımsız bölüm ana gayrimenkulünzeminkatında konumlu dükkandır. Yiğit 2 Sokak cephesinde 11,40mt. Mert Sokak cephesinde 9,30mt. vitrin alanı vardır. Giriş Mert Sokak cephesinde demir profil merdivenlerle yapılmaktadır. Tuhafiye dükkanı olarak kiracı tarafından kullanılmaktadır. Onanlı projesine göre zemin katta 67 m2 (süpürülebilir alan) + bodrum katta 8m2 depoalanlı olmak üzere toplam 75 m2 alanlıdır. WC mahalli ve basit tertip mutfak tezgahı mevcuttur. İrtifa 2,56mt. dir. Mahallinde bodrum kat depoya iniş merdiveninin yapılmamış veya iptal edilmiş olduğu görülmüş olup kiracı sadece zemin katı kullanmaktadır. Vitrin alüminyum profil, duvarlar boyalı, döşeme karo seramik kaplamadır. Isınma yoktur.Ana gayrimenkule ait 10.04.2007 onanlı 2007/3895 sayılı Mimari Proje incelenmiştir. Taşınmaz, onanlı mimari projesine konum olarak uygundur. Ancak bodrum kattaki dükkana ait depo bağlantısı için dükkan iç merdiveninin mevcut olmadığı, döşememedeki düşey bağlantı için açılan kısmın kapatıldığı, deponun bina ortak merdiveni ile ilişkilendirilmiş olarak boş olduğu görülmüştür. Mahallinde tek kat olarak kullanılan taşınmazın değer takdirinde onanlı proje sınırları esas alınmıştır.Taşınmaza ait işlem dosyasında; röperli krokinin hatalı yapılmış olduğu için bitişik 11197 parsele yaklaşık 1,08mt. tecavüzlü olması sebebiyle düzenlenmiş 08.09.2010 tarih,154 sayılı Yapı Tatil Tutanağı, 15.05.2007 tarih, 3895 sayılı Yapı Ruhsatıgörülmüştür."denilmektedir.

İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.04.2016 tarihliyazısında;Söz Konusu parselin 21.06.2009 t.t. 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında İkiz Nizam 5 kat yapılanma şartlarında Ticaret+Konut Alanında kaldığıbilgisi verilmiştir.

TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BEYANLAR:
1-BEYAN : Yönetim Planı : 06/12/2007
2-BEYAN : B.EVLER BLD.BŞK. 09/10/2007 TARİH 3064 SAYILI YZ.İSTİNADEN 16.236,11 YTL BEDELLE OTOPARK ALACAĞI ŞERHİ 10/10/2007 TARİH 2811 SAYI

Kıymeti : 250.000,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü: 14/02/2018 günü 14:40 - 14:50 arası

2. Satış Günü: 14/03/2018 günü 14:40 - 14:50 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içersin de ihaleden kaynaklanan D.V.,KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Damga vergisi, KDV,tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ileteslim ve tahliye masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi,tapu satımharcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/29 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/12/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR