MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İşyeri kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00739215
Şehir : Muğla / Marmaris
: 38
Yayınlandığı Gazeteler

MANŞET 23.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MARMARİS GÜNDEM 20.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda 4.madde de listesi, yeri, cinsi, tahmini yıllık kira bedeli, geçici teminatı ve kira süresi belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile kiralanacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.01.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresindeek hizmet binasında bulunan Marmaris BelediyesiToplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
DUYURULUR


Madde 1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı;
1.1.Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda 4.madde de listesi, yeri, cinsi, tahmini yıllık kira bedeli, geçici teminatı ve kira süresi belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile kiralanacaktır.
Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı;
2.1.İhale dokümanı;Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasından bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
2.2.İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini;Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 100,00₺ (YüzTL) karşılığında alacaklardır.
2.3.İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Çıldır Mahallesi Atatürk Cd. No:38 / MARMARİS adresinde bulunan Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesi,Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü veznesi veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban numaralarına ihale doküman ücreti yatırabilecektir.
-Marmaris Halk Bankası Şubesi TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06
-Marmaris Ziraat Bankası Şubesi TR11-0001-0002-0429-6982-7550-01
-Marmaris Vakıfbank Bankası Şubesi TR66-0001-5001-5800-7264-6029-73
Madde 3- İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı;
3.1.Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresindeek hizmet binasında bulunan Marmaris BelediyesiToplantı Salonunda Marmaris Belediye Encümenince 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile 31.01.2018 tarihinde saat 14.00’de yapılacaktır.
Madde 4- Tahmini bedel ve geçici teminat miktarları:

Sıra
No
İşyerinin Bulunduğu Yer Tahmini Yıllık Kira Bedeli Geçici Teminat Kira Süresi
1 Kemeraltı Mah. Kapalı pazaryeri adresinde 1. katta bulunan 38,66 m2'lik 6 nolu ofis (büro) 3.000,00-TL+KDV 900,00-TL 3 YIL
2 Kemeraltı Mah. Kapalı pazaryeri adresinde 1. katta bulunan 62,49 m2'lik 10 nolu ofis (büro) 3.000,00-TL+KDV 900,00-TL 3 YIL
3 Kemeraltı Mah. Kapalı pazaryeri adresinde 1. katta bulunan 80,00 m2'lik 12 nolu ofis (büro) 4.000,00-TL+KDV 1.200,00-TL 3 YIL
4 Kemeraltı Mah. Kapalı pazaryeri adresinde 1. katta bulunan 31,00 m2'lik 13 nolu ofis (büro) 2.000,00-TL+KDV 600,00-TL 3 YIL

5
Armutalan Mah. 4478 parselde Kültür ve Kongre Merkezi zemin katta bulunan 99,00m2'lik 4 ve 5 nolu ofis (büro) 6.000,00-TL+KDV 1.800,00-TL 3 YIL
6 Hatipirimi Mah. 148 Sokak Yüzme Eğitim Merkezinde bulunan 45 m2'lik ofis (büro) 2.000,00-TL+KDV 600,00-TL 3 YIL

Madde 5-İsteklilerden istenecek olan belgeler;

Belgeler;
1- İhaleye katılacak olan isteklilerin dernek, birlik, sendika ve vakıf kuruluşu olduğuna dair belge (Aslı)
2- Dernek, birlik, sendika ve vakıfa ait yönetim kurulu yetkilendirme kararı (Aslı)
3- Dernek, birlik, sendika ve vakıf adına ihaleye katılacak yetkili kişinin imza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)
4- Dernek, birlik, sendika ve vakıf adına ihaleye katılacak yetkili kişi adına sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)
5-Geçici teminat (Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yada bankaya nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)
6-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)
7-Tebligat için adres beyanı (Aslı)- (İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)
8-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

Madde 6- İstenen belgelerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği
İhaleye katılacak olanlar belgelerini Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına 31.01.2018 tarih saat 11.30’a kadar teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra belge teslim alınmayacaktır.
Madde 7-2886 Devlet İhale Kanunu 29. maddesi gereği ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR