SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İş yeri satış ihalesi yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00730831
Şehir : Sakarya / Adapazarı
Semt-Mahalle : GÜLLÜK MAH. / ADAPAZARI
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA YENİHABER 05.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SAKARYA YENİHABER 07.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ ASIR 05.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Zemin katta 4 adet işyeri ve 1. katta 11 adet işyeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.01.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İŞ YERİ SATIŞ İHALESİ

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:


Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi; 27L/1 Pafta, 633 Ada, 147 Parsel üzerinde yapılan, ekli liste ve kat planında bağımsız bölümleri belirtilmiş olan Zemin katta 4 adet işyerinin (3-9-10-14 nolu işyerleri) ve 1. katta 11 adet işyerinin (15-17-19-20-21-22-23-24-25-26-27 nolu işyerleri) satış işi ihalesidir.

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Gelirler Şube Müdürlüğünden 250,00 TL(iki yüz elli Türk lirası) karşılığı temin edilebilir.

MADDE–3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda; 25/01/2018 tarihinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45-A maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE – 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT VE İHALE SAATİ:
Zemin katta 4 adet işyerinin (3-9-10-14 Nolu İşyerleri) ve 1. katta 11 adet işyerinin (15-17-19-20-21-22-23-24-25-26-27 Nolu İşyerleri) satışının Tahmini bedel, Geçici Teminatı ve İhale Saati.

İhalenin Konusu Bağımsız Bölüm Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Saati
Zemin katta 3 nolu iş yeri 3 57 1.480.000,00TL 44.400,00 TL 14:00
Zemin katta 9 nolu iş yeri 9 61 1.460,000,00TL 43.800,00 TL 14:10
Zemin katta 10 nolu iş yeri 10 58 1.475,000,00TL 44.250,00 TL 14:20
Zemin katta 14 nolu iş yeri 14 58 1.500,000,00TL 45.000,00 TL 14:30
1.Katta 15 nolu iş yeri 15 58 348.000,00 TL 10.440,00 TL 14:40
1.Katta 17 nolu iş yeri 17 43 283.800,00 TL 8.514,00 TL 14:50
1.Katta 19 nolu iş yeri 19 44 290.400,00 TL 8.712,00 TL 15:00
1.Katta 20 nolu iş yeri 20 50 330.000,00 TL 9.900,00 TL 15:10
1.Katta 21 nolu iş yeri 21 36 237.600,00 TL 7.128,00 TL 15:20
1.Katta 22 nolu iş yeri 22 36 237.600,00 TL 7.128,00 TL 15:30
1.Katta 23 nolu iş yeri 23 50 330.000,00 TL 9.900,00 TL 15:40
1.Katta 24 nolu iş yeri 24 44 290.400,00 TL 8.712,00 TL 15:50
1.Katta 25 nolu iş yeri 25 46 303.600,00 TL 9.108,00 TL 16:00
1.Katta 26 nolu iş yeri 26 43 283.800,00 TL 8.514,00 TL 16:10
1.Katta 27 nolu iş yeri 27 46 303.600,00 TL 9.108,00 TL 16:20


Not: İhaleyi kazanan istekli(yüklenici) ihale sonucu oluşan bedeli defaten ödeyecektir.

KDV Kanunun 17. Maddesinin 4-p bendine göre İşyeri satışlarımız KDV’ den muaftır.

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
İhaleye katılmak isteyen İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 25/01/2018 saat 13:50’ye kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçek Kişiler :

 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 2. Nüfus Kayıt Örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 5. İstekli, ihaleye gireceği İşyeriyle ile ilgili (bağımsız bölüm, m²-imar durumu vb.) tüm bilgilere sahip olduğuna dair taahhüt vermesi.
 6. Vekâleten katılması halinde İhale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. İş Ortaklığı olması halinde İş ortaklığı sözleşmesinde bu ihalenin tüm süreçleri için yetki verilmiş kişi.
 7. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve her sayfası imzalı idari şartname.
 8. Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ihale ilan tarihi ile; ihale tarihi arasında alınmış “borcu yoktur belgesi”.
 9. Devlet İhale kanununu ve diğer ilgili kanunlara göre ihale yasaklısı olmadığına dair İsteklinin yazılı beyan da bulunması. İsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aşamasından sonra isteklinin, ihalelerden yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse ihale iptal olur, geçici teminat irad kaydedilir.

Tüzel Kişiler :

 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.
 2. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 3. İstekli, ihaleye gireceği İşyeriyle ile ilgili (bağımsız bölüm, m²-imar durumu vb.) tüm bilgilere sahip olduğuna dair taahhüt vermesi.
 4. Vekâleten katılması halinde İhale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. İş Ortaklığı olması halinde İş ortaklığı sözleşmesinde bu ihalenin tüm süreçleri için yetki verilmiş kişi.
 5. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve her sayfası imzalı idari şartname.
 6. Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ihale ilan tarihi ile; ihale tarihi arasında alınmış “borcu yoktur belgesi”.
 7. Devlet İhale kanununu ve diğer ilgili kanunlara göre ihale yasaklısı olmadığına dair İsteklinin yazılı beyan da bulunması. İsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aşamasından sonra isteklinin, ihalelerden yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse ihale iptal olur, geçici teminat irad kaydedilir.


2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR