GEMLİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık zeytin deposu

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00715645
Şehir : Bursa / Gemlik
Semt-Mahalle : KÜÇÜKKUMLA MAH. / GEMLİK
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 06.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/14 TLMT
Muhammen Bedeli
:
31809 TL
Birinci Satış Günü
:
08.02.2018 14:30
İkinci Satış Günü
:
08.03.2018 14:30
Satış Yeri
:
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI-İHALE SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GEMLİK
İCRA DAİRESİ
2017/14 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi(Köyü), Köyiçi Mevkii, 274 Ada, 20 Parsel sayılı 62,52 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz her ne kadar tapuda arsa olarak görülmekte ise de üzerinde Küçükkumla köy yerleşim yerinde 31 kapı nolu tek katlı zeytin deposu olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Parsel üzerindeki yapı tek katlı betonarme bina olup üzeri çatılı ve kiremit örtülüdür. Taşınmazın çevresi birkaç katlı mesken olarak kullanılan yapılar ile meskun haldedir. Parsel üzerindeki bina 5,00 m x 11,00 m ebatlı 55,00 m2 yüzölçümlüdür.
Adresi : Küçükkumla Mah(Köyü).Şükrü Alemdar Mah.1.Uzun Cad. No: 31 Gemlik/Bursa
Yüzölçümü : 62,52 m2
İmar Durumu : Satış dosyasında mevcut, Gemlik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 07/02/2017 tarih ve 18824468-952/2183 sayılı imar durumu yazısında;" Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mah. 274 Ada, 20 Parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli K.Kumla Revizyon Uygulama İmar Planı sınırı içinde olup imar durumunun bitişik nizam dört kat (B-2) konut alanı olarak gösterilen alanda kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 31.809,00 TL
KDV Oranı : Yasaların Belirlediği Oranda%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 08/02/2018 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 08/03/2018 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI-İHALE SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi ve KDV alıcıya aittir. KDV ve Damga vergisi verilen süre içerisinde yatırılmaz ise ihale fesih edilecektir. Alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenecektir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına ait olacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/14 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İ.İ.K.'nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.01/12/2017
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmeliktenönceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR