KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık ofis

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00787930
Şehir : Kocaeli / Kartepe
: 50
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 16.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/5286 ESAS
Muhammen Bedeli
:
125000 TL
Birinci Satış Günü
:
06.06.2018 14:00
İkinci Satış Günü
:
02.07.2018 14:00
Satış Yeri
:
1 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ
2018/5286 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Talep veKarar gereğince Satılmasına karar verilen Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, 5989 Parsel, ÇİFTLİK Mahalle/, 1. Kat 21 nolu bağımsız bölümdeki iş yeri Taşınmazın İzmit-Sapanca karayolu üzerinde, Sapanca yoluna sapıldıktan sonra yaklaşık 500 metre ileride, sağda bulunan 4 katlı, tamamı işyeri ve ofis katlarından oluşan iş merkezinin 1.katında, asansörün hemen yanıbaşında bulunan ofistir. Yaklaşık 50 m² alanındadır, içinde küçük bir mutfağı ve tuvaleti bulunmaktadır, yerler seramik kaplıdır, bitmiş, kullanılır vaziyettedir. Kapısı kapalı olduğu için gezilememiş, iş merkezini yapan müteahhit firma çalışanı ofisin halihazırda boş durumda olduğunu, tüm ofislerin aynı niteliklerde olup, alıcılara bitmiş vaziyette teslim edildiğini ifade etmiştir. Projesi ile yerinde yapılan binanın uyumlu olduğu, konu taşınmazın binadaki yerinin projedeki yeri ile örtüştüğü görülmüştür.Taşınmazın bulunduğu iş merkezinin ana yola cepheli zemin katında Migros mağazası ve bazı küçük işyerleri vardır, üst katlara kuzey cephedeki kapıdan girilmektedir. Yaklaşık 2 yıllık, yeni yapılmış bir iş merkezi olup, yapı kullanma izni 05.05.2016 tarihinde alınmıştır. Taşınmazda asansör mevcut olduğu görülmüştür.
Yüzölçümü : 2.101,00 m2
Arsa Payı : 11/953
İmar Durumu : Kartepe Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Ticaret Alanında kalmaktadır, %40 taban alanında3 kat yapılaşma koşullarındadır.
Kıymeti : 125.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
Beyan :Yönetim Planı-19/06/2015 tarih ve 5636 Yevmiye nolu,
Kaydındaki Şerhler :İrtifak15/06/2011 tarih ve 5573 Yevmiye nolu Tek Genel Müdürlüğü Lehine 344,81 m2 İrtifa hakkı vardır.
Taşınmaz belirtilenBeyan ve Şerhle yükümlü olarak satılacaktır.
1. Satış Günü : 06/06/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 02/07/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın dosya numaramızı belirtir“sartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez.İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 140 001 5001 5800 730 661 1990iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcısatış bedelinden ödenir.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için ( İİK-134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca,ilgililerintapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,
(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlıgı halinde isbu satıs ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan busatış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve satış ilanını görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5286 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları , ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR