İZMİR 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık işyeri (çoklu satış)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00767735
Şehir : İzmir / Konak
Semt-Mahalle : KESTELLİ MAH. / KEMERALTI
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 14.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/2650 Talimat
Muhammen Bedeli
:
75000 TL
Birinci Satış Günü
:
27.04.2018 09:40
İkinci Satış Günü
:
30.05.2018 09:40
Satış Yeri
:
İzmir adliyesi g Blok 9 Nolu MEzat Salonu Bayraklı İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
İZMİR
3. İCRA DAİRESİ
2016/2650 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, 2381 Ada, 151 Parsel, KESTELLİ Mahalle/Köy, 98 Nolu Bağımsız Bölüm Parsel üzerindeki taşınmaz ruhsatlı ve yapı kullanma izin belgeli olup yapı ruhsatı 21.03.1991, yapı kullanma izin belgesi 11.02.1994 tarihlidir. Dosyaya sunulan Emlak Vergisi ( Bina ) Bildirimlerinde 216 ( 98 ) no?lu iş yerlerinin 25.00 m2 alanlı olduğu belirtilmiştir. İş yerle ~18.00 m2 net kullanım alanlıdır. Taşınmaz yapı kullanma izin belgesi ve keşif tarihi itibariyle 22 yaşında, 21-30 yaş arası b.a. yapılar için % 25 yıpranma paylıdır. Keşif mahallinde yapılan incelemede ; 2. Katta 216 ( 98 ) no?lu iş yerinin kapalı halde olup 215 ( 97 )- 216 ( 98 )- 217 ( 99 ) no?lu iş yerinin içeriden ara bölme duvarları kısmen kaldırılarak birleştirilmiş ve tek kullanışlı hale getirilmiş ve giriş cephesinde P.G.F harflerinin yazılı olduğu, dükkanın giriş cephesinin camekanlı doğrama olup iş yerlerinin koridor cepheli olduğu, camekandan içeriye bakmak suretiyle dükkanlarda döşeme kaplamalarının laminant parke, duvar ve tavanların sıvalı ve badanalı olduğu, dışarıdan görüldüğü kadarıyla iş yerlerinin boş durumda olup ticari faaliyetlerinin bulunmadığı görülmüştür.
Adresi : Kestelli Mah.Konak / İZMİR
Yüzölçümü : 1.020,00 m2
Arsa Payı : 20/2400
İmar Durumu : İzmir ili, Konak İlçesi, Kestelli Mahallesi, 2381 ada, 151 parsel; Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon imar planında ; T-C3 = Turizme yönelik Ticaret ( 3 kat) alanı içinde kalmaktadır. İmar hattı tahakkuku gerekmektedir. Eski eser bitişiği ve karşısı konumunda olup Kentsel Sit ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında kaldığından her türlü işlem için İ.K.T.V.K.K.’dan izin alınması gerekir. Herhangi bir Kentsel Dönüşüm Alanında kalmamaktadır.
Kıymeti : 75.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tam payı Borçlu lehine Kat İrtifaklıdır. ( Satış- 12.10.2011- 21059 yev ) BEYAN : 192 ADA 45 NO’LU OPARSELİN 5 M 40 DM İNTİFASINDAN SONRA İŞ BU PARSEL ÜZERİNDE HAVA TASARRUFU VARDIR. BEYAN : YÖNETİM PLANI ; 21.07.1993 BEYAN : ESKİ ESERDİR 17.04.1981- 1668 YEV. ( 2381 ADA 43 PARSEL )
BEYAN : SİT ALANI İÇİNDE KALMAKTADIR 03.06.1983- 3059 YEV.
1. Satış Günü : 27/04/2018 günü 09:20 - 09:30 arası
2. Satış Günü : 30/05/2018 günü 09:20 - 09:30 arası
Satış Yeri : İzmir Adliyesi G blok 9 nolu MEzat Salonu Bayraklı İZMİR -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, 2381 Ada, 151 Parsel, KESTELLİ Mahalle/Köy, 99 Nolu Bağımsız Bölüm Parsel üzerindeki taşınmaz ruhsatlı ve yapı kullanma izin belgeli olup yapı ruhsatı 21.03.1991, yapı kullanma izin belgesi 11.02.1994 tarihlidir. Dosyaya sunulan Emlak Vergisi ( Bina ) Bildirimlerinde 217 ( 99 ) no?lu iş yerinin 25.00 m2 alanlı olduğu belirtilmiştir. İş yeri ~18.00 m2 net kullanım alanlıdır. Taşınmazlar yapı kullanma izin belgesi ve keşif tarihi itibariyle 22 yaşında, 21-30 yaş arası b.a. yapılar için % 25 yıpranma paylıdır. Keşif mahallinde yapılan incelemede ; 2. Katta 217 ( 99 ) no?lu iş yerinin kapalı halde olup 215 ( 97 )- 216 ( 98 )- 217 ( 99 ) no?lu iş yerinin içeriden ara bölme duvarları kısmen kaldırılarak birleştirilmiş ve tek kullanışlı hale getirilmiş ve giriş cephesinde P.G.F harflerinin yazılı olduğu, dükkanın2016/ giriş cephesinin camekanlı doğrama olup iş yerlerinin koridor cepheli olduğu, camekandan içeriye bakmak suretiyle dükkanlarda döşeme kaplamalarının laminant parke, duvar ve tavanların sıvalı ve badanalı olduğu, dışarıdan görüldüğü kadarıyla iş yerlerinin boş durumda olup ticari faaliyetlerinin bulunmadığı görülmüştür
Adresi : Kestelli Mah.Konak / İZMİR
Yüzölçümü : 1.020,00 m2
Arsa Payı : 20/2400
İmar Durumu : İzmir ili, Konak İlçesi, Kestelli Mahallesi, 2381 ada, 151 parsel; Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon imar planında ; T-C3 = Turizme yönelik Ticaret ( 3 kat) alanı içinde kalmaktadır. İmar hattı tahakkuku gerekmektedir. Eski eser bitişiği ve karşısı konumunda olup Kentsel Sit ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında kaldığından her türlü işlem için İ.K.T.V.K.K.’dan izin alınması gerekir. Herhangi bir Kentsel Dönüşüm Alanında kalmamaktadır.
Kıymeti : 75.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tam payı Borçlu lehine Kat İrtifaklıdır. ( Satış- 12.10.2011- 21059 yev ) BEYAN : 192 ADA 45 NO’LU OPARSELİN 5 M 40 DM İNTİFASINDAN SONRA İŞ BU PARSEL ÜZERİNDE HAVA TASARRUFU VARDIR. BEYAN : YÖNETİM PLANI ; 21.07.1993 BEYAN : ESKİ ESERDİR 17.04.1981- 1668 YEV. ( 2381 ADA 43 PARSEL )
BEYAN : SİT ALANI İÇİNDE KALMAKTADIR 03.06.1983- 3059 YEV
1. Satış Günü : 27/04/2018 günü 09:40 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 30/05/2018 günü 09:40 - 09:50 arası
Satış Yeri : İzmir adliyesi g Blok 9 Nolu MEzat Salonu Bayraklı İZMİR - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, KDV ORANINDA SATIŞ ÖNCESİNDE VE SONRASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDEN DOĞACAK FARKLARDAN İHALE ALICISI SORUMLUDUR, FARKI ÖDEMEYEDE MECBURDUR, 1/2 tapu harcı iletişim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-Taşınmazı satın alanlar ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelinin derhal veya İİK. Madde 130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7-İş bu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı , tapuda adresi olmayanlar için İİK madde 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur.
8-TAŞINMAZIN KONUT FİNANSMANINDAN KAYNAKLI OLMASI HALİNDE KDV VE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ SADECE DOSYA ALACAKLISI İÇİN GEÇERLİ OLUP, İHALE ALICISI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER SADECE KDV'DEN MUAFTIR. 9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2650 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/03/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR