İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık dükkanlar (çoklu satış)

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00787914
Şehir : İstanbul / Bayrampaşa
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 15.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/147 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
125000 TL
Birinci Satış Günü
:
21.05.2018 09:20
İkinci Satış Günü
:
21.06.2018 09:20
Satış Yeri
:
İst 10. icra dairesi mezat salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL10. İCRA DAİRESİ

2017/147 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe, 3511 Parsel, SAĞMALCILAR Mahalle/Köy, 1 Nolu bağımsız bölümün depo olarak kullanıldığı beyan edilmiş olup, Bayrampaşa Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesi tetkik edilmiştir. Bayrampaşa İlçesi, Muratpaşa (tapuda Sağmalcılar) Mahallesi, Sofular Caddesinde, tapunun 18830 parsel numarasında kayıtlı ve Sofular Caddesinden 84 dış kapı numarası alan 118,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir apartmanda 50/325 arsa paylı bodrum kat (1) nolu dükkanın tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+zemin kat+3 normal katlı, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa olan, dış cephesi sıvalı ve boyalı olan ana binanın bodrum katında yoldan girişi olan satışa konu taşınmaz PVC doğramalı, demir kapı ve korkulukludur. Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine göre 46,76m2 alana sahiptir. Taşınmaz dahilinde elektrik ve sıhhi tesisatlar mevcut olup, bulunduğu semt ve mevki itibariyle tamamı teşekkül etmiş, belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır.

Yüzölçümü : 247,92 m2
Arsa Payı : 150/1008
İmar Durumu : Bayrampaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih, 1168 sayılı imar durum belgesine göre; Bayrampaşa İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 5 pafta, 3511 parsel sayılı taşınmaz 21.11.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planında Konut sahasında kalmakta olup Bitişik nizamdır. İrtifa h:12.50m (4 kat)’dır denilmiştir.

Kıymeti : 125.000,00 TL (1/2 hissesi)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/05/2018 günü 09:20 - 09:30 arası
2. Satış Günü : 21/06/2018 günü 09:20 - 09:30 arası

Satış Yeri : İst 10. icra dairesi mezat salonu

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe, 18830 Parsel, SAĞMALCILAR Mahalle/Köy, 1 Nolu bağımsız bölümün depo olarak kullanıldığı beyan edilmiş olup, Bayrampaşa Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesi tetkik edilmiştir. Bayrampaşa İlçesi, Muratpaşa (tapuda Sağmalcılar) Mahallesi, Sofular Caddesinde, tapunun 18830 parsel numarasında kayıtlı ve Sofular Caddesinden 84 dış kapı numarası alan 118,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir apartmanda 50/325 arsa paylı bodrum kat (1) nolu dükkanın tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+zemin kat+3 normal katlı, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa olan, dış cephesi sıvalı ve boyalı olan ana binanın bodrum katında yoldan girişi olan satışa konu taşınmaz PVC doğramalı, demir kapı ve korkulukludur. Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine göre 46,76m2 alana sahiptir. Taşınmaz dahilinde elektrik ve sıhhi tesisatlar mevcut olup, bulunduğu semt ve mevki itibariyle tamamı teşekkül etmiş, belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır.

Yüzölçümü : 118 m2
Arsa Payı : 50/325
İmar Durumu : Bayrampaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih, 1168 sayılı imar durum belgesine göre; Bayrampaşa İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 5 pafta, 18830 parsel sayılı taşınmaz 21.11.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planında Konut sahasında kalmakta olup Bitişik nizamdır. İrtifa h:12.50m (4 kat)’dır.

Kıymeti : 120.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 21/05/2018 günü 09:40 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 21/06/2018 günü 09:40 - 09:50 arası

Satış Yeri : İst 10. icra dairesi mezat salonu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/147 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/04/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR