BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık dükkan

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00734272
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Semt-Mahalle : KOCASİNAN MERKEZ MAH. / ŞİRİNEVLER
: 46
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 12.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/789 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
300000 TL
Birinci Satış Günü
:
05.03.2018 14:40
İkinci Satış Günü
:
03.04.2018 14:40
Satış Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2017/789 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:
İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., 1612 Ada, 9 Parsel, 324,60 m2 Yüzölçümlü, 14/300 Arsa Paylı, Bodrum Kat, 13 Nolu Bağımsız Bölüm, Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 30/10/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa Konu Taşınmaz, İstanbul İli,Bahçelievler İlçesi, ŞirinevlerMahallesi, Akgün Caddesi No:50/A adresinde konumludur. Gayrimenkulünbulunduğu bölge zemin katlar ticari, normal katlar konut fonksiyonlu olarak gelişme göstermiştir. Genel yapılanma 5-6 katlı betonarme tarzda inşa edilmiş binalardan oluşmaktadır. Bölgede teknik ve sosyal altyapı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Atatürkİlk ve Orta Ögretim Okuluna yakın konumdadır. Ulaşım Kerim Çavuş Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Ana gayrimenkul ayrık nizam betonarme binadır. 2 Bodrum kat+zemin kat+5 normal kat+çatı piyesi katı ile toplam 9 katlı olarak inşa edilmiştir. Toplam 13 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Dış cephesi boyalıdır.Bina yaklaşık 4 yaşındadır.Yapı Denetim Kanunu kapsamında inşaa edilmiştir. Satış konusu bağımsız bölüm anagayrimenkulün1. bodrum katında bina girişine göre sağ tarafta konumludur.Zemin kat olarak algılanmaktadır. Otomatik panjur vardır. Net 46 m2 alanlıdır. Doğramalar alüminyum, zeminler seramik kaplıdır. 2. Sınıf malzeme ve işçilik kullanılmıştır. Anagayrimenkule ait 2015/15934 sayılı Mimari Proje Tapu Müdürlüğündeincelenmiştir. Taşınmaz, onanlı mimari projesine kat ve konum olarak uygundur." denilmektedir.
İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.09.2017 tarihliyazısındaKıymet takdir konusuparselin 21.06.2009 t.t. 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planındaİkiz Nizam 6 kat Ticaret+Konut Alanında kaldığı, 20.12.2013 tarihli Yapı Ruhsatı olduğu bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : %18
TAŞINMAZ ŞERH / BEYAN / İRTİFAK:
1-)Beyan(AT 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.)
2-)Beyan : Yönetim Planı : 27/10/2014
1. Satış Günü : 05/03/2018 günü 14:40 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 03/04/2018 günü 14:40 - 14:50 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/789 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/12/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR