GEBZE 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık depo ve tarla

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00748195
Şehir : Kocaeli / Gebze
Semt-Mahalle : PELİTLİ MAH. / GEBZE
: 3480
Bina Yaşı : 30
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 08.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/5329 Talimat
Muhammen Bedeli
:
3524564 TL
Birinci Satış Günü
:
13.03.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
09.04.2018 10:00
Satış Yeri
:
MEVLANA MAHL. SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CAD. GEBZE ADLİYESİ B BLOK 1. KATB-116 MÜZAYEDE SALONU GEBZE/KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
GEBZE 4. İCRA DAİRESİ
2017/5329 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Pelitli Köyü, Beyçayırı Mevkii (411) Parsel No.lu nolu3.480,00 m2 yüzölçümlü, Betonarme Zirai Depo ve Tarla vasfıyla kayıtlı taşınmaz.
ÖZELLİKLERİ :İmar durumu, çevresindeki yapılaşmalar, yola cephesinin bulunması, belediye hizmetlerinden faydalanması, ulaşım imkanları gibi objektif unsurlar ile serbest piyasada bu taşınmaz emsal arsa alım ve satımları ile bu taşınmazın imar uygulaması görmediği ve yapılacak imar uygulamasında DOP kesintisi yapılması halinde % 30 düzenleme ortaklık payı kesintisi ile miktarının çok küçüleceğinden ve taşınmazın değerini menfi yönden etkileyecektir. Taşınmazın 3480,00m² x % 70 = 2436,00 m² kalacağı da göz önüne alındığında taşınmazın m² arsa birim fiyatının 450,00 TL/m² edeceği kanaatine varılmıştır.
Arsa Değeri :2436,00 m2 x 450,00 TL/m²??..= 1.096.200,00 TL? dır.
Binaların değeri 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre belirlenmiş olup yaklaşık 21-30 yıllık yapılar olduğundan değerlendirmede yıpranma bedeli düşülmüştür.
1. ve 2. ÜRETİM HOLLERİN İNŞAAT DEĞERİ : Bu iki yapı birbirine bitişik, betonarme temel üstü betonarme kolonlar üzerine çelik konstrüksiyon türünden olup, demir doğramalı ve zemini beton şap kaplıdır. Birinci holün içersinde iki adet, üçer katlı ve zeminde 242,00 m² taban alanlı idari bina mevcuttur. Toplam inşaat alanı 2686,00 m² 'dir. Bu binaların değeri ise ;
2686,00 m² x 882,00 TL/m² x (1,00-0,25)??..=1.776.789,00 TL? dır.
DEPO BİNASI : Çelik konstrüksiyon yapının dış cepheleri ve çatısı alüminyum panel kaplı olup, zemini beton şap kaplanmıştır. Bu yapının bir kısmı da (412) nolu parsel üzerinde kalmaktadır. Yapı zeminde 773,00 m² ' dir. Bu yapının özelliklerine göre değeri ise ; 773,00 m² x 838,00 TL/m² x (1,00-0,25) ?.......= 485.830,50 TL? dır.
BEKÇİ KULBESİ : İki katlı bekçi kulübesinin dışı yapay taş kaplı, plastik doğramalı, çatılı binadır. Toplam 84,00 m² olan bu binanın değeri ise ; 84,00 m² x 320,00 TL/m² x (1,00-0,25)?..........= 20.160,00 TL? dır.
SUNDURMA : Tek kat çelik konstrüksiyon yapı, zeminde 350,00 m² büyüklükte olup, bu yapının değeri ise ;350,00 m x 133,00 m² x (1,00-0,25)????...= 34.912,50 TL? dır.
BAHÇE İHATA DUVARLARI : Parselin üç cephesi, 2,50 m yükseklikte, 0,25 m kalınlıkta, 177,00 m uzunlukta betonarme perde üzeri 2,00 m yükseklikte kutu profil babalar arası kafes çekilmiş ve üstüne ise dikenli tel yapılmıştır. 4,50 m x 177,00 m = 796,50 m² ihata duvarı mevcuttur. Bu duvarın toplam değeri ise ; 796,50 m² x 133,00 TL/ m² x (1,00-0,25)??..= 79.450,90 TL? dır.
SAHA BETONU :Parselde toplam 3100,00 m² alan betonarme saha betonu dökülmüştür.
313,00 m² x 133,00 TL/m² x (1,00-0,25)??....= 31.221.75 TL? dır.
Toplam.......................= 2.428.364,65 TL? dır.
1-Arsa değeri ....................= 1.096.200,00 TL
2-Bina ve Müştemilatların değeri?.= 2.428.364,65 TL
Toplam...............................=3.524.564,65 TL? dır.
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında (411) nolu parselin Kısmen Yol ve Ticaret Alanında kaldığı, Emsal : 0,80, Hmax : 4 kat, min. parsel büyüklüğünün 3000,00 m² olduğu, belirtilmiştir
Kıymeti : 3.524.564,65 TL
KDV Oranı : 3065 Sayılı K.D.V. K.nun 17/4-r Md.sinin birinci bendi gereğince KDV den
İstisna Tutulmuştur
Kaydındaki Şerhler : 1- Zirai Depo 412 no.lu Parsele 130,16 m2 tecavüzlüdür. 2- 3402 S.Y.nın
22. Md. 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü : 13/03/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 09/04/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : MEVLANA MAHL. SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CAD. GEBZE ADLİYESİ B BLOK 1. KATB-116 MÜZAYEDE SALONU GEBZE/KOCAELİ
2 NO'LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Pelitli Köyü, Beyçayırı Mevkii (412) Parsel No.lu nolu4.520,00 m2 yüzölçümlü,Tarla vasfıyla kayıtlı taşınmaz
ÖZELLİKLERİ :Bu taşınmazın imar durumu, çevresindeki yapılaşmalar, yola cephesinin bulunması, belediye hizmetlerinden faydalanması, ulaşım imkanları gibi objektif unsurlar ile serbest piyasada bu taşınmaz emsal arsa alım ve satımları ile bu taşınmazın da imar uygulaması görmediği ve yapılacak imar uygulamasında DOP kesintisi yapılması halinde % 30 düzenleme ortaklık payı kesintisi ile miktarının çok küçüleceğinden ve taşınmazın değerini menfi yönden etkileyecektir. Taşınmazın 4520,00m² x % 70 = 3164,00 m² kalacağı da göz önüne alındığında taşınmazın m² arsa birim fiyatının 450,00 TL/m² edeceği kanaatine varılmıştır.
Arsa Değeri : 3164,00 m2 x 450,00 TL/m²??..= 1.423.800,00 TL? dır
HAMMADDE VE PAKETLEME DEPOLARI : Üç adet çelik konstrüksiyon türü yapının dış çevresi ve çatısı pvc tente ile zemini beton şap kaplanmıştır. Bu üç yapının toplam inşaat alanı 770,00 m² 'dir. Bu yapıların toplam değeri ise ;770,00 m x 198,00 TL/ m² x (1,00-0,25)??= 114.345,00 TL? dır.
İMALATHANE BİNASI : İki adet çelik konstrüksiyon binanın dış cepheler ile çatısı trapez saç, zemini ise beton şap kaplıdır. Bu iki yapıda toplam inşaat alanı 650,00 m²? dir. 650,00 m x 694,00 TL/ m² x (1,00-0,25)??= 338.325,00 TL? dır.
BAHÇE İHATA DUVARLARI : Parselin üç cephesi, 2,50 m yükseklikte, 0,25 m kalınlıkta, 223,00 m uzunlukta betonarme perde üzeri 2,00 m yükseklikte kutu profil babalar arası kafes çekilmiş ve üstüne ise dikenli tel yapılmıştır. 4,50 m x 223,00 m = 1003,50 m² ihata duvarı mevcuttur. Bu duvarın toplam değeri ise ;1003,50 m x 133,00 TL/ m² x (1,00-0,25)?=100.099,10 TL? dır.
SAHA BETONU :Parselde toplam 3100,00 m² alan betonarme saha betonu dökülmüştür.
3100,00 m² x 133,00 TL/m² x (1,00-0,25)....= 309.225,00 TL? dır.
1-Arsa değeri...................................=1.423.800,00 TL
2-Bina ve Müştemilatların değeri?.= 861.994,10 TL
Toplam............................................=2.285.794,10 TL? dır.
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Park, Yol ve Ticaret Alanında kaldığı, Emsal : 0,80, Hmax : 4 kat, min. parsel büyüklüğünün 3000,00 m² olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 2.285.794,10 TL
KDV Oranı : 3065 Sayılı K.D.V. K.nun 17/4-r Md.sinin birinci bendi gereğince KDV den
İstisna Tutulmuştur
Kaydındaki Şerhler : 1- Zirai Depo 412 no.lu parsele 130,16 m2 tecavüzlüdür 2- 3402. S.Y.nın
22. Md. 2. Fıkrasının (a) behdi uygulamasına tabidir
1. Satış Günü : 13/03/2018 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 09/04/2018 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : MEVLANA MAHL. SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CAD. GEBZE ADLİYESİ B BLOK 1. KATB-116 MÜZAYEDE SALONU GEBZE/KOCAELİ
TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ: Taşınmazlar halihazırda; Gebze İlçesi, Pelitli
Köyünden Tavşanlı Köyüne giden Tavşanlı Yolu Caddesi üzerinde Seltaş Otomotiv Yedek Parça Metal ve Makine Fabrikasının bulunduğu ve dış kapı numarası ?123 olan yerdir. Köy yerleşim alanından uzak ama çevresinde sanayi türü yapılaşma mevcuttur. Bu iki parsel bitişik olup, borçlu tarafından yapılmış (411) nolu parsel üzerine betonarme ve çelik konstrüksiyon türü fabrika üretim holü ve eklenti binalar mevcuttur. Ancak (411) nolu parselde yapılan fabrika binasının 130,00 m² lik kısmı (412) nolu parsel içersine geçmiştir
Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5329 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/01/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR