ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gayrimenkullerin işletme hakları kiraya verilecektir

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gayrimenkullerin işletme haklarının kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.01.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda yeri, numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan gayrimenkullerin işletme haklarının kiraya verilmesi işi ayrı ayrı ihaleye çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre ihaleye konulmuştur.
Şartnameler Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir.
İsteklilerin; İkametgah belgesi, İmza sirküleri, Nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), Vekaletname (vekaleten katılanlar için), Geçici teminat makbuzu veya limit dahili banka teminat mektubu, Şartname alındı makbuzu, Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı, Adli Sicil Belgesi ve Şartnamede belirtilen diğer belgeler ile birlikte ihale gün ve saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları,

ŞEHİRLERARASI TERMİNALDE BULUNAN DÜKKÂNLAR (AYLIK)
İhaleye çıkacak işyeri Kiralama Süresi Muhammen Bedeli (Aylık) Şartname Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarihi İhale Saati
Z-29 3 yıl 750.00-TL+KDV 50,00-TL. 270,00 TL. 31.01.2018 15:00
Z-95 3 yıl 2.070.00-TL+KDV 50,00-TL. 745,20 TL. 31.01.2018 15:05
Z-96 3 yıl 2.070.00-TL+KDV 50,00-TL. 745.20 TL. 31.01.2018 15.10
Z-105 3 yıl 2.070.00-TL+KDV 50,00-TL. 745,20 TL. 31.01.2018 15.15

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR