AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gayrimenkul kiralanacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00760915
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

DENGE 07.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DENGE 03.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sağlık Ocağı,B ü f e,Ticarethane,K a n t a r
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.03.2018 14:05
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N


1-Mülkiyeti belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların (Ticarethane, büfe, kantar ve sağlık ocağı) 3 (Üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

SıraNo A d r e s
M2
İ ş k o l u İ h a l e T a r i h i İhale
saati
Yıllık Muh. Bedel
+ K.D.V.
3 yıllık Muh.Bed.
karşılığı Geç. Tem.
1 Osman Yozgatlı Mahallesi
6103 ada,23 parsel Eski Çine Cd. Mahalle Konağı Kat:1
242.05 Sağlık Ocağı 14.03.2018 14:05 22.320,00 TL
+ KDV
2.010,00 TL.
2 Adnan Menderes Mahallesi
Orhan Gazi Bl. Enerji Park içi
9.00 B ü f e 14.03.2018 14:10 14.400,00 TL.
+ KDV
1.300,00 TL.
3 Fatih Mahallesi Aydın Bul. Şht. Tolga Özmen Parkı içi 12.00 B ü f e 14.03.2018 14:15 10.620,00 TL.
+ KDV
960,00 TL.
4 Umurlu Mahallesi İstasyon Esnaf Sitesi No:5 20.00 Ticarethane 14.03.2018 14:20 2.400,00 TL.
+ KDV
220,00 TL.
5 Umurlu Mahallesi Bayramyeri Esnaf Sitesi No:13 44.01 Ticarethane 14.03.2018 14:25 2.400,00 TL.
+ KDV
220,00 TL.
6 Umurlu Mahallesi Bayramyeri Esnaf Sitesi No:14 88.01 Ticarethane 14.03.2018 14:30 4.320,00 TL.
+ KDV
390,00 TL.
7 Umurlu Mahallesi Bayramyeri Esnaf Sitesi No:12 44.01 Ticarethane 14.03.2018 14:35 2.400,00 TL.
+ KDV
220,00 TL.
8 Kardeşköy Mahallesi 703 Parsel No:171 38.58 Ticarethane 14.03.2018 14:40 840,00 TL.
+ KDV
80,00 TL.
9 Çeştepe Mahallesi 748 Parsel 50 Sk. No:2 74.99 Ticarethane 14.03.2018 14:45 1.800,00 TL.
+ KDV
165,00 TL.
10 Çeştepe Mahallesi 748 Parsel 50 Sk. No:12 81.81 Ticarethane 14.03.2018 14:50 1.200,00 TL.
+ KDV
110,00 TL.
11 Eğrikavak Mahallesi 120 ada 1 Parsel 28.00 Ticarethane 14.03.2018 14:55 1.560,00 TL.
+ KDV
145,00 TL.
12 Efeler Mah. 1458 sok. ile 1461 sok. köşe Murat Cebeci Parkı önü 8.00 B ü f e 14.03.2018 15:00 3.600,00 TL. + KDV 325,00 TL.
13 Umurlu Mahallesi 467 ada, 6 parsel No:5 33.85 Ticarethane 14.03.2018 15:05 2.340,00 TL.
+ KDV
215,00 TL.
14 Gödrenli Mahallesi 1166 Parsel -------- K a n t a r 14.03.2018 15:10 1.560,00 TL.
+ KDV
145,00 TL.

2-İhale 14/03/2018 Çarşamba günü saat 14.05’de Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir.

3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V. vb.) ile nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi, ve dosya bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V.,vs.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı, ve dosya bedelini en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanlar 50,00 (Elli) TL’lik şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

- İş bu ilan 5 (Beş) maddeden ibarettir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR