VAN GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Büfe kiraya verilecektir

VAN GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00788825
Şehir : Van / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

VAN OLAY 17.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
VAN OLAY 24.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Van – İpekyolu Olimpik Yüzme Havuzu alanında bulunan 12m2'lik büfenin kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.05.2018 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
02/05/2018 10:00 ihale komisyonu başkanlığı
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

  1. Aşağıda adı, muhammen bedeli ve yeri yazılı olan 12 mᶟ'lik büfe, belirtilen ihale tarihi ve saatinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek bir (1) yıllığına kiraya verilecektir.
  2. İhale 02.05.2018 Çarşamba günü saat : 10:00’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.
  3. Geçici teminatını nakit olarak yatıracak olan istekliler Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Van Ziraat Bankasındaki “ 35984463 – 5001“ nolu hesabına yatırılacaktır.
  4. İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler;

a.Nüfus Cüzdanı Sureti
b.Savcılıktan iyi hal belgesi ( 6 aydan eski olmamak )
c.İkametgah Belgesi ( 6 aydan eski olmamak )
d.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
e.Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
f.Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve imza sirküleri ile yetki belgesi.
g. Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge.
h. Şartnameyi tamamen okuduğunu ve buna göre istekli olduğunu bildirir dilekçe.
5 - İstekliler belgelerini zarf içinde 02.05.2018 Çarşamba günü saat : 10:00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin tümü aslı veya noter tasdikli suret olacaktır.
Şartnameye ilişkin bilgiler Şerefiye Mah. Santral 6.Sok. Dış Kapı No: 4 Haydaroğlu İş Merkezi B/ Blok Kat : 2 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binasında görülebilir.

  1. İştirakçiler bizzat katılmak zorundadır.
  2. İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
  3. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Tesis Adı Muhammen Bedel Geçici Teminat Yeri
Olimpik Yüzme
Havuzu
1.200,00 36,00 Van – İpekyolu
Olimpik Yüzme Havuzu

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR