ÇORUM BELEDİYELER ÇEVRE BİRLİĞİ

Açık artırma ile katı atık depolama tesisi kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00744558
Şehir : Çorum / Merkez
Semt-Mahalle : KARAKEÇİLİ MAH. / KARAKEÇİLİ
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HAKİMİYET 01.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÇORUM HABER 08.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Çorum Belediyeler Çevre Birliği’ne ait Karapürçek Köyü Celilkırı Mevkii’nde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içerisindeki Toplama Ayırma Tesisi ve Karakeçili Mahallesi Ahçılar 3 Cadde No:8 Adresinde bulunan Atık Getirme Merkezinin,” 2872 sayılı Çevre Kanunu ‘’Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’’, “Atık Yönetimi Yönetmeliği”, “Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik’’ ’’Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği’’ ve ilgili diğer yönetmeliklere istinaden diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işletilmesi ve satışı yapılan tüm atıklarından (kağıt,pp,pe,pet..vb ) elde edilen gelirden Çorum Belediyeler Çevre  Birliğine ihalenin muhammen bedeli olarak yıllık 660.000 TL + KDV den 2886 Sayılı D.İ.K 35-C maddesine istinaden açık artırma usulü  kiraya verilecek olup,  ( Her sene kirada % 15 lik artış yapılacaktır.) 2886 Devlet İhale Kanununa göre 5355 sayılı Mahalli İdareleri Birlikleri Kanunu çerçevesinde 3 (üç ) yıllığına kiraya verilmesi işidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.02.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇORUM BELEDİYELER ÇEVRE BİRLİĞİ
TARAFINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

İşin Niteliği, Yeri Miktarı : Mülkiyeti Çorum Belediyeler Çevre Birliği’ne ait Karapürçek Köyü Celilkırı Mevkii’nde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içerisindeki Toplama Ayırma Tesisi ve Karakeçili Mahallesi Ahçılar 3 Cadde No:8 Adresinde bulunan Atık Getirme Merkezinin,” 2872 sayılı Çevre Kanunu ‘’Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’’, “Atık Yönetimi Yönetmeliği”, “Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik’’ ’’Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği’’ ve ilgili diğer yönetmeliklere istinaden diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işletilmesi ve satışı yapılan tüm atıklarından (kağıt,pp,pe,pet..vb ) elde edilen gelirden Çorum Belediyeler Çevre Birliğine ihalenin muhammen bedeli olarak yıllık 660.000 TL + KDV den 2886 Sayılı D.İ.K 35-C maddesine istinaden açık artırma usulü kiraya verilecek olup, ( Her sene kirada % 15 lik artış yapılacaktır.) 2886 Devlet İhale Kanununa göre 5355 sayılı Mahalli İdareleri Birlikleri Kanunu çerçevesinde 3 (üç ) yıllığına kiraya verilmesi işidir.

Şartname : Şartname, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 150,00 TL ücret ile temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 16/02/2018 Cuma günü saat : 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası 5.kat, Meclis Salonunda ve Encümen Huzurunda yapılacaktır.
Tahmini Bedeli : Yıllık 660.000,00 TL + KDV Geçici Teminatı : 19.800 TL
İsteklilerde Aranan Belgeler:

a) Bir kanuni ikametgahın olması

b) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi

d) İhaleye gireceklerin Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisi lisans ve Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi. ( Bu yetki belgeleriyle en az 1 yıl sahada aktif olarak çalışmış olmalı.)

e) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya ilgili Meslek Odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

f) Geçici Teminat Makbuzu.

g) Gerçek kişiler için imza sirküsü (noterden), vekaleten iştirak ediliyorsa isteklerin adına teklif verme yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,

h) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,

i) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

j) Şirket vs. adına girecekler noter tasdikli vekaletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.

k) Ortak girişim kabul edilmeyecektir.

l) Şartname Alındı Bedeli.

m) Daha önce çalıştığı belediye/belediyeler/birlikler ile yaptığı Ambalaj Atıkları Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması konusundaki sözleşme örneği.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR