YOMRA BELEDİYE BŞK.

Yomra Sancak Mahallesi'nde akaryakıt istasyonu ihale satılacaktır

YOMRA BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180553
Şehir : Trabzon / Yomra
Semt-Mahalle : SANCAK MAH. / YOMRA
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 28.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4693,74 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde faal durumda bulunan akaryakıt istasyonu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.07.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yomra Belediye Başkanlığı Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TRABZON İLİ YOMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZ İLANI


MÜLKİYETİ Belediyemize ait, Trabzon ili Yomra ilçesi Sancak Mahallesinde bulunan 20 Ada 40 Nolu parselinde kayıtlı 4693,74 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde faal durumda bulunan akaryakıt istasyonu, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi hükmüne göre açık teklif usuluyle artırım şeklinde ihale yolu ile satılacaktır. Arsa ve istasyona ilişkin ayrıntılı bilgiler idari şartnamede yazılmıştır. Şartname idareden satın alınabileceği gibi Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
İhale, Yomra Belediye Başkanlığı Encümen salonunda 10.07.2020 tarihinde saat 11.00’de yapılacaktır.
İhalede belirlenecek bedelin ihalenin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren kendisine kanuni süresi içinde tebligat yapılacak olup, tebligatta verilen süre içerisinde, ihale şartnamesindeki belirtildiği gibi ödeme yapılacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyen;

1-Özel Kişilerden;

 • Nufüs cüzdanı sureti
 • İkametgâh Belgesi

2-Tüzel Kişilerden;

 • Yetki Belgesi,
 • Şirket Sicil Gazetesi,
 • İmza Sirküleri,
 • Ortak Girişimlerde ortaklık sözleşmesini, (Noter Tasdikli)
 • Şirket adresi

3- Ortak İstenecek Belgeler

 • İhaleye katılım dilekçesi
 • Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzun aslı
 • Geçici teminat makbuzu,(nakit veya teminat mektubu)
 • İdari şartnameyi kabul ettiğine dair taahhüt yazısı,

İhale şartnamesi ve ekleri Yomra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 250-TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.


CİNSİ MAHALLESİ M2 GEÇİCİ TEMİNAT MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ İHALE TARİHİ VE SAATİ
Arsa Sancak Mah. 4693,74 m² 1.000.000,00 - TL 21.081.220,00 – TL 10.07.2020 – 11:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR