YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yeşilyurt Belediye Başkanlığı'na ait 2 adet dükkan ihale ile satılacaktır

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113446
Şehir : Malatya / Yeşilyurt
Semt-Mahalle : BOSTANBAŞI MAH. / BOSTANBAŞI
Yayınlandığı Gazeteler

BUSABAH 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİ MALATYA 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet dükkan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT BOSTANBAŞI MAHALLESİNDE BULUNAN 253 ADA3 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN A BLOK ZEMİN 37 VE 38 NOLU DÜKKANLARIN SATIŞI İŞİ

İHALE İLANIMülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Encümenin 10.12.2019 tarih ve 624 sayılı kararıyla , aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışı yapılacaktır.

No Mahalle -Ada Parsel Taşınmazın Yüzölçümü M2 bedeli Muhammen Bedel Geçici Teminat Doküman Satış Bedeli İhale Tarih ve Saati
1 Bostanbaşı Mah.253 Ada 3 Parsel ABlok Zemin 37 Nolu Dükkan 338.60 m2 1500,00 TL/m2 474.040,00 TL 14.221,20TL
250,00 TL
21.01.2020
10:00
2 Bostanbaşı Mah.253 Ada 3 Parsel ABlok Zemin 38 Nolu Dükkan 338.70 m2 1500,00 TL/m2 474.180,00 TL 14.225,40 TL
250,00 TL
21.01.2020
10:15
 1. Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

 2. İhale 21/01/2020 tarihine rastlayan Salı günü saat 10:00’da Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

 3. Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

 4. İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir

 5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

 1. İştirakçilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek, ihaleye katılabilmesi için hazırlanacak dosyalar ve istenen aşağıdaki belgeler yukarıdaki listede belirtilen her bir taşınmaz ve her bir ihale gün ve saatine kadar;

 2. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,

 3. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )

 5. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için )

 6. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,

 7. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

 8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

 9. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,

 10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

 11. Satışı yapılacak her bir arsa için ayrı ayrı ihale dosyası oluşturulacaktır.

 12. İhale şartnamesini aldığına dair makbuz,


6) Ödeme planı: Muhammen bedeli belirtilen dükkanlarda istekliler satış bedelini peşin ödeyeceklerdir. Ödeme yapılan dükkanların tapu devri hemen yapılır. İş bu şartnamede geçmeyen konular Devlet İhale Kanununa veya Borçlar Kanununa tabidir.

7) Teminat makbuzları ile belgeler 21/01/2020 tarihine rastlayan Salı günü saat 09;59’de kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR