YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yenimahalle Belediyesine ait 12 adet taşınmaz kiraya verilecektir

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yenimahalle Belediye Başkanlığına bağlı büfe ,tesis ,Düğün salonu oda ve sosyal alanlar kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2020 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale günü saat 12.00’ye kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında toplanan Encümen huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


1 ) İlçemiz sınırları içerisinde, aşağıda adresi, kira süresi, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale tarihi ve saati belirtilen iş yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü Arttırma” ile kiraya verilecektir.
2) İhale 23.01.2020 Perşembe günü saat 14.00’dan itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.
3)Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden aşağıdaki listede belirtilen bedeli karşılığında temin edilebilir.
4) İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir. İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, harç gibi vb giderler) kiracıya ait olacaktır.
5-İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır:
5-1- İhaleye girmek isteyen;
a)Yasal yerleşim sahibi olmaları,
b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d)Geçici teminat bedelini yatırmış olmaları,
e)Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; (ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)
Kamu Tüzel kişilerinin ise bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
İsteklinin :
5-2)Gerçek kişi olması halinde; Nüfus Cüzdanı Sureti, ikametgah belgesi, şartname, geçici teminat makbuzu,(ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)
5-3)Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü,(ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)
Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul kiralanması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,(ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)
5-4)Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden)
gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen şartlara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.
5-5)İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).
5-6)Aşağıdaki listede belirtilen miktarda geçici teminat vermesi.
5-7)İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
5-8)İhaleye girecek kişilerin yer görme belgesini ibraz etmek zorundadır.

S.NO ADRES CİNSİ MUHAMMEN BEDEL KİRA SÜRESİ ŞARTNAME BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Gayret Mahallesi 7064 Ada 10 Parselde bulunan Semt Pazar Yeri ve Sosyal Tesisinin 1. Katında bulunan 21/C nolu oda Oda 9.540,00-TL 3 YIL 1.000,00-TL 286,20-TL 23.01.2020 14:00
2 Yenibatı Mahallesi 63541 ada 1 parselin kuzeyinde bulunan “Park Alanı” içerisine yapılacak olan 142m²’ den ibaret tesis Tesis 108.000,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 3.240,00-TL 23.01.2020 14:05
3 Belediye Hizmet Binası bodrum katında bulunan Düğün ve Nikah Salonu (Fotoğraf video çekim işi) Düğün ve Nikah Salonu (Fotoğraf video çekim işi) 162.000,00-TL 3 YIL 1.000,00-TL 4.860,00-TL 23.01.2020 14:10
4 Kardelen Mahallesi 1969. Cadde ile 2108. Sokak kesişimi 43169-43168 nolu adalar arasındaki “Park Alanı” içerisinde bulunan büfe Büfe 81.000,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 2.430,00-TL 23.01.2020 14:15
5 Kardelen Mahallesi 2164. Cadde ile 2075. Sokak kesişimi Kardelen Teras Park batısı 43239-43240 nolu adalar arasındaki “Park Alanı” içerisinde bulunan büfe Büfe 66.600,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 1.998,00-TL 23.01.2020 14:20
6 Turgut Özal Mahallesi 43069 nolu ada ile 43070 nolu adalar arasındaki "Park Alanı" içerisinde bulunan büfe Büfe 64.800,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 1.944,00-TL 23.01.2020 14:25
7 Yenibatı Mahallesi 43254 ada 4 parsel güneyi 2416. Cadde ile 2224. Sokak kesişimindeki park alanı içerisinde bulunan büfe Büfe 72.000,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 2.160,00-TL 23.01.2020 14:30
8 Ostim Serhat Mah. 1300. Sokak ile 1305. Sk. kesişimi 17924-17935 nolu adalar arasındaki Süsen Parkı içerisinde bulunan büfe Büfe 72.000,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 2.160,00-TL 23.01.2020 14:35
9 İlkyerleşim Mah. 1979. Sokak ile 1986. Sokak kesişimi Arıkovanı Sitesi kuzeyi 15294 nolu adanın kuzeyinde bulunan büfe Büfe 81.000,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 2.430,00-TL 23.01.2020 14:40
14:40
10 Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hürriyet Parkı arkası 126. Sokak üzerinde bulunan büfe Büfe 99.000,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 2.970,00-TL 23.01.2020 14:45
11 Yeniçağ Mahallesi Çarşı Cadde ile Ragıp Tüzün Caddesi kesişimi 8049 ada 3 parseldeki Yenimahalle 5. Durak İş Merkezi bodrum katında bulunan Gençlik - Hanımlar için Sanatsal – Kültürel - Sosyal Alanın
(Bağımsız Bölüm No:1)(330,37 m²)
Gençlik - Hanımlar için Sanatsal – Kültürel - Sosyal Alan 36.000,00-TL 3 YIL 1.000,00-TL 1.080,00-TL 23.01.2020 14:50
12 Aşağı Yahyalar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile 981/1 Cadde kesişimi, 16491 nolu ada ile 41076 nolu ada arasındaki “Park Alanı” içerisinde bulunan 16mx9,50m ebatlarındaki (152m² alanlı) Sosyal Tesis Sosyal Tesis 36.000,00-TL 3 YIL 1.000,00-TL 1.080,00-TL 23.01.2020 14:55


İLAN OLUNUR.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR