YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yenimahalle Belediyesine ait 11 adet taşınmaz kiraya verilecektir

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İlçemiz sınırları içerisinde, aşağıda adresi, kira süresi, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale tarihi ve saati belirtilen iş yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü Arttırma”   ile kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenimahalle Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 4. Kat
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1) İlçemiz sınırları içerisinde, aşağıda adresi, kira süresi, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale tarihi ve saati belirtilen iş yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü Arttırma” ile kiraya verilecektir.

2) İhale 27.02.2020 Perşembe günü saat 14.00’dan itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3) Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden aşağıdaki listede belirtilen bedeli karşılığında temin edilebilir.

4) İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir. İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, harç gibi vb giderler) kiracıya ait olacaktır.

5- İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır:

5-1- İhaleye girmek isteyen;
a)Yasal yerleşim sahibi olmaları,
b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d)Geçici teminat bedelini yatırmış olmaları,
e)Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; (ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)
Kamu Tüzel kişilerinin ise bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
İsteklinin :
5-2)Gerçek kişi olması halinde; Nüfus Cüzdanı Sureti, ikametgah belgesi, şartname, geçici teminat makbuzu,(ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)
5-3)Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü,(ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)
-Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul kiralanması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,(ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)
5-4)Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden)
gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen şartlara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.
5-5)İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).
5-6)Aşağıdaki listede belirtilen miktarda geçici teminat vermesi.
5-7)İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
5-8)İhaleye girecek kişilerin yer görme belgesini ibraz etmek zorundadır.

S.NO ADRES CİNSİ MUHAMMEN BEDEL KİRA SÜRESİ ŞARTNAME BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Kent Koop. Mah. İmarın 61004 ada 2 parselinde yer alan Batıkent Kültür Merkezinin ( Batıkent Meydan AVM) 1 Katında bulunan 1/12 nolu Oda Oda 12.600,00-TL 3 YIL 1.000,00-TL 378,00-TL 27.02.2020 14:00
2 Ergenekon Mah. 61337 ada 21 parselde bulunan Şentepe Rekreasyon Alanının (Tepe Kule) içerisindeki D Blokta yer alan 1 nolu (9,19m²) ve 2 nolu (46,89m²) Bağımsız Bölümler Bağımsız Bölüm 9.000,00-TL 3 YIL 1.000,00-TL 270,00-TL 27.02.2020 14:05
3 Demetevler Semt Halinde bulunan D-1 nolu Dükkan Dükkan 23.400,00-TL 3 YIL 1.000,00-TL 702,00-TL 27.02.2020 14:10
4 Susuz Mahallesi 3503. Sokak ile 3504. Sokak kesişimindeki Mutlu Sitesi karşısındaki “Park Alanı” içerisinde bulunan Büfe Büfe 54.000,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 1.620,00-TL 27.02.2020 14:15
5 Susuz Mahallesi 44772 nolu ada ile 44768 nolu ada arasındaki “Park Alanı” üzerinde bulunan Büfe Büfe 54.000,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 1.620,00-TL 27.02.2020 14:20
6 Yenibatı Mahallesi 15334 nolu ada ile 15330 nolu ada arasındaki 2066. Sokak üzerinde bulunan Büfe Büfe 100.800,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 3.024,00-TL 27.02.2020 14:25
7 Macun Mevkii 187. Cadde (Eski 9. Cadde) ile 44833 ada 1 parsel karşısı (Birmod önü) Evrensel Sevgi Parkı içerisinde bulunan Büfe (Piknik Büfe) Büfe (Piknik Büfe) 73.800,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 2.214,00-TL 27.02.2020 14:30
8 Turgut Özal Mahallesi Şehit Kaymakam Muhammet SAFİTÜRK Bulvarı ile 2207. Sokak kesişimi, 42788-42789 nolu adalar arasında bulunan “Park Alanı” içerisindeki Büfe Büfe 72.000,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 2.160,00-TL 27.02.2020 14:35
9 Turgut Özal Mahallesi 43091 nolu ada ile 43089 nolu ada arasındaki “Park Alanı” içerisinde bulunan Büfe Büfe 64.800,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 1.944,00-TL 27.02.2020 14:40
10 Serhat Mahallesi 1297. Cadde 431. Sokak kesişimi Kırımlı Sitesi ile Şeyma Sitesi arasındaki “Park Alanı” içerisinde bulunan Büfe Büfe 72.000,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 2.160,00-TL 27.02.2020 14:45
11 Turgut Özal Mahallesi 43156 nolu ada ile 43158 nolu ada arasındaki “Park Alanı” içerisinde bulunan Büfe Büfe 77.400,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 2.322,00-TL 27.02.2020 14:50İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR