YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yakutiye Belediyesi'ne ait fırın ve lojmanlar kiraya verilecektir

YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091971
Şehir : Erzurum / Yakutiye
: 270
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEBAKIŞ 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİGÜN 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 09:10
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ERZURUM YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Erzurum Yakutiye İlçesi Dumlu Mahallelerinde bulunan ada, pafta ve parsel numarası ile muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda yazılı olan binalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine istinaden açık teklif usulü ile kiraya verilecektir..

SIRA NO MEVKİİ VASFI ADA
PARSEL
ALAN (m2) MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH/SAAT
1 Dumlu Mahallesi Bina
(Fırın)
10731-4 270.800 10.620,00 318.60,00 10/12/2019
09:10
2 Dumlu Mahallesi Bina
(Lojman)
Aydınlık mah.Halit paşa sk.F Blok No:1 - 2.832,00 85.00,00 10/12/2019
09:20
3 Dumlu Mahallesi Bina
(Lojman)
Aydınlık çeşme sk.Dış kapı 18/4 D lok No:1 - 2.832,00 85.00,00 10/12/2019
09:30
4 Dumlu Mahallesi Bina
(Lojman)
Aydınlık çeşme sk.Dış kapı18/2 F Blok No:4 - 2.832,00 85.00,00 10/12/2019
09:40
5 Dumlu Mahallesi Bina
(Lojman)
Aydınlık çeşme sk.Dış kapı18/2 F Blok No:3 - 2.832,00 85.00,00 10/12/2019
09:50

2. İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Hizmet Binasının 3. kattaki Meclis salonunda Encümenimiz (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
3. Bu ihaleye ait arsa için İdari Şartname Belediyemiz İhale Emlak Servisinden 150,00 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir..
4. İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 02/12/2019 tarihi saat 16:00’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak Emlak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.
5. İsteklilerde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

  1. Kanuni ikametgah belgesi,
  2. Türkiye de tebligat için adres beyanı,
  3. Noter tasdikli imza beyannameleri,
  4. Vekaleten katılacakların noter tasdikli imza beyannameleri ile vekaletnameleri,
  5. Satış şartnamesinin 5/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat,
  6. İhale dokümanın satın alındığına dair belge,

g) Şirket olması halinde Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesi (2019 yılında alınmış) ile Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket İmza sirküsü. (Ortak girişim olması halinde ortakların her birinin kayıtlı olduğu oda belgeleri)
h) Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık girişim belgesi (İhale üstüne kalması durumunda ortak girişimin noter tasdikli ortaklık sözleşmesini idareye vermek zorundadır.)
6. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli seçmekte serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR