KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Un fabrikası 36 ay süreliğine kiraya verilecektir

KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114722
Şehir : Konya / Kulu
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZ KULU 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ ne ait Kozanlı Mahallesi 338 ada 1 nolu parselde yer alan Un Fabrikası 36 ay süreliğine kiralama ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.01.2020 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kulu Belediyesi Başkanlık Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


UN FABRİKASI KİRALANACAKTIR

 1. Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ ne ait Kozanlı Mahallesi 338 ada 1 nolu parselde yer alan Un Fabrikası 36 ay süreliğine kiralanacaktır. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (c) bendi gereğince Açık Teklif Usulüne göre 24.01.2020 tarihinde saat 16:00’ da Başkanlık odasında yapılacaktır.

 2. İhaleye ilişkin muhammen bedel 28.800,00 TL olup Geçici Teminatı 864,00 TL’ dir.

 3. İhale konusu işe ait şartname Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir veya 20,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

 4. İhaleye katılmak için isteklilerin ihale saatine kadar Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

İsteklilerin ihaleye katılmak için getirmeleri gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru Dilekçesi

 • Kimlik fotokopisi

 • Şartname bedeli makbuzu

 • Geçici Teminat

 • Yerleşim Yeri Belgesi

 • İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği gösterir Oda Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza sirküsü.

 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğunu gösterir noter tasdikli vekâletnamesi;

 • İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri olacaktır.

 1. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir.

İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR