TORBALI İCRA DAİRESİ

Torbalı Yazıbaşı'nda yem fabrikası ve ekipmanları icradan satılıktır Düzeltme İlanına Git

TORBALI İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180857
Şehir : İzmir / Torbalı
Semt-Mahalle : YAZIBAŞI MAH. / YAZIBAŞI
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 26.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/2392 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
7,741,784 TL
Birinci Satış Günü
:
14.09.2020 11:20
İkinci Satış Günü
:
12.10.2020 11:20
Satış Yeri
:
TORBALI ADALET SARAYI MEZAT SALONU TORBALI/İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TORBALI
İCRA DAİRESİ
2018/2392 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


A- İNŞAAT YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:
Taşınmaz adresi:Bahçelievler Mah. İzmir/Aydın caddesi No:44 Yazıbaşı/Torbalı/İZMİR
Taşınmazın uzun kenarlardan birisi İzmir/Aydın caddesine cepheli olması nedeniyle ulaşımı kolaydır. Ortalama olarak kuzey istikametindeki Bahçelievler camisine 150 m., kuzeybatı istikametindeki Tevfik Fikret caddesi ile İzmir/Aydın caddesi kesişim kavşağına 320 m., Ayrancılardaki Barış Manco caddesi ile İzmir/Aydın caddesinin kesişim kavşağına ve bankaların yoğun olduğu bölgeye 1400 m., Kısıkköy sanayi merkezine 10000 m., Torbalı ilçe merkezine 8500 metre mesafededir. Dava konusu taşınmaz Yem fabrikası olarak işletilmektedir. Taşınmazın geometrik şekli basık dikdörtgen olup, Topoğrafik durumu düzdür. Zeminde inşai muhdesatlar mevcuttur.
Taşınmazın Mülkiyet Bilgileri: izmir ili Torbalı ilçesi Yazıbaşı mah.Bozalan (üç Pınar Çiftliği) mevkii 23 Cilt, 2174 sayfa, 2177 parselde kayıtlı 6.079,90 m2 yüzölçümlü YEM FABRİKASI VE ARSA (TAPU KAYDI)
İmar durumu: Torbalı Belediye Başkanlığının yazısından
Taşınmazın yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Sanayi alanı E:0,40 Olarak belirlendiği” anlaşılmıştır.
DAVA TARİHİ(27.03.2019) İTİBARI İLE TAŞINMAZIN DEĞERİ
• Zemin değeri: Alt yapı imkanı gibi kriterler dahilinde mukayese edilerek ve taşınmazın alanı, büyüklüğü, çevresinin doluluk oranı, emsallerine göre avantaj ve dezavantajları, satılabilirliği kullanılış şekli ile yöredeki alım – satım ve kiralama ilişkileri ile bunların parasal değerleri, serbest piyasa alım satım rayiçlerini, Belediye hizmetlerinden yararlanma durumu, paranın satın alma gücü ve taşınmazın değerini etkileyebilecek diğer hususlar da dikkate alınarak detaylı araştırmalar sonucunda, taşınmazın zemin birim (m²) rayiç değerinin 700,00 ₺ olduğu kanaat ve görüşüne varılmıştır.
Bu ölçütlere göre;
• YAPI UNSURLARI
Dava tarihi 2019 yılı olması nedeniyle taşınmazda bulunan inşai muhtesatların değeri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16.03.2019 tarih 30716 sayılı Resmi Gazete yayınlanan2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliği esaslarına göre ve Bakanlar kurulunun 02.12.1982 Tarih ve 17886 sayılı resmi Gazetede yayınlanan aşınma paylarına ilişkin oranlar da dikkate alınarak hesaplamalar yapılacaktır.
• 1 Kodlu yapı: Taşınmazın girişinde sol tarafta olan mevcut durumda kullanılmayan yapıdır. Yapı PVC doğramadan yapılan imalatlardan olduğundan ve zemin ile sabit olmayıp, taşınabilir niteliğinde yapı olduğundan değerlendirilmemiştir.
• 2 Kodlu yapı:Taşınmazın girişinde sağ tarafta olan mevcut durumda kullanılmayan yapıdır. Yapı çeşitli demir işlerinden yapılı ve bünyesindeki imalatların çoğu özelliklerini yitirmiş olduğundan, atıl durumda olduğundan ve ekonomik değerinin olmaması nedeniyle değerlendirilmemiştir.
• Taşınmazın girişinde karşı tarafında ve siloların yanında olup, taşıyıcı sistemi çeşitli demir işlerinden yapılı üstü ve yanları sac ile kaplı mevcut durumda kullanılmakta olan sundurma tarzında yapıdır.
Fen bilirkişisi tarafından yapılan ölçümlerde yüzölçümü 260,00 m² olarak hesaplanmıştır.
Yapı özellikleri nedeniyle 2B Grup ve sınıfında olup, Yapı yaklaşık Birim maliyeti dava tarihi itibarıyla 590,00 ₺, yıpranma oranı %15 dır.
Bu ölçütlere göre dava tarihi itibarıyla Zeminüstü değeri:
1 x 260,00 (m2) x 590,00 (TL/m2) x (1,00 - 0,15) = 130.390,00-TL olmaktadır.
• (B)Kodlu yapı:Taşınmazın ortasında ve siloların arkasında olup, taşıyıcı sistemi çeşitli demir işlerinden yapılı üstü ve yanları sac ve kısmen tuğla duvar ile kaplı mevcut durumda kullanılmakta olan sundurma tarzında yapıdır.
Fen bilirkişisi tarafından yapılan ölçümlerde yüzölçümü 180,00 m² olarak hesaplanmıştır.
Yapı özellikleri nedeniyle 2B Grup ve sınıfında olup, Yapı yaklaşık Birim maliyeti dava tarihi itibarıyla 590,00 ₺, yıpranma oranı %15 dır.
Bu ölçütlere göre dava tarihi itibarıyla Zeminüstü değeri:
1 x 180,00 (m2) x 590,00 (TL/m2) x (1,00 - 0,15) =90.270,00-TL olmaktadır.
• (C)Kodlu yapı:Taşınmazın ortasında olan ve 6 adet silodan ibarettir. Makine tesisatı bölümünde değerlendirilmiştir.
• (D)Kodlu yapı:Taşınmazın ortasında ve siloların ön tarafında olup, iki katlı idari bina olarak kullanılmaktadır.
• Yapıda çay ocağı, bürolar ve yemekhane vardır. Normal odaların döşemeleri laminat, diğer ıslak mahal ve koridorlar seramik ile kaplıdır.Mevcut durumda sevk ve idare olarak kullanılmaktadır.
• Fen bilirkişisi tarafından yapılan ölçümlerde yüzölçümü 136,00 m² olarak hesaplanmıştır.
• Yapı özellikleri nedeniyle 3A Grup ve sınıfında olup, Yapı yaklaşık Birim maliyeti dava tarihi itibarıyla 980,00 ₺, yıpranma oranı %15 dır.
• Bu ölçütlere göre dava tarihi itibarıyla Zeminüstü değeri:
2 x 136,00 (m2) x 980,00 (TL/m2) x (1,00-0,15)= 266.576,00- TL olmaktadır.
• (E)Kodlu yapı:Taşınmazın ortasında ve silolar ile Fabrika olan bölümün arasında olup, ön tarafı açık arka ve yanları kapalı olan ve kapılar mevcutmevcut durumda kullanılmakta olan çeşitli demir işlerinden yapılı üstü sac ile örtülü sundurma tarzında yapıdır.
Fen bilirkişisi tarafından yapılan ölçümlerde yüzölçümü 975,00 m² olarak hesaplanmıştır.
Yapı özellikleri nedeniyle 2B Grup ve sınıfında olup, Yapı yaklaşık Birim maliyeti dava tarihi itibarıyla 590,00 ₺, yıpranma oranı %15 dır.
Bu ölçütlere göre dava tarihi itibarıyla Zeminüstü değeri:
1 x 975,00 (m2) x 590,00 (TL/m2) x (1,00-0,15)= 488.963,00 TL olmaktadır.
• (F)Kodlu yapı:
Taşınmazın sağ tarafında olup, işleme yeri (Fabrika) olarak mevcut durumda kullanılmakta olan ve çeşitli demir işlerinden yapılı üstü sac ile örtülü yapıdır.
Fen bilirkişisi tarafından yapılan ölçümlerde yüzölçümü 1214,00 m² olarak hesaplanmıştır.
Yapı özellikleri nedeniyle 2C Grup ve sınıfında olup, Yapı yaklaşık Birim maliyeti dava tarihi itibarıyla 710,00 ₺, yıpranma oranı % 15 dır.
Bu ölçütlere göre dava tarihi itibarıyla Zeminüstü değeri:
1 x 1.214,00 (m2) x 710,00 (TL/m2) x (1,00-0,15) = 732.649,00-TL olmaktadır.
• Diğer yapı unsurları:
Parsel içinde yapılan düzenlemeler neticesinde saha betonu, parsel sınırını ayıran korkuluklar, kantar beton kaidesi, müştemilatlar ile özel alt yapı tesislerin maliyeti için piyasada yapılan araştırma ve irdelemeler nihayetinde yıpranma oranı dahil bu imalatların mahalli rayiçlere göre zemin değeri hariç 60.000,00 TL değerinde olabileceği kanaat ve görüşüne varılmıştır.
Kantar aksamı Makine tesisat bölümünde değerlendirilmiştir.
Buradan hareketle Zeminde bulunan inşaat muhdesatların Zeminüstü değerlerinin toplamı:
130.390,00 + 90.270,00 + 226.576,00 + 488.963,00 + 732.649,00 + 60.000,00 = 1.728.848,00-TL dir
Taşınmazın Zemin değeri ile zeminde bulunan inşai muhdesat Zeminüstü değerlerinin toplamı:
4.255.300,00 + 1.728.848,00 = 5.984.148,00-TL olmaktadır.
B- MAKİNE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMELER
Sıra No Makinanın Adı Adet Fiyatı Tutarı
1 Buhar kazanı 6 Atü,125 m2,120
kg/h buhar kapasitesi 1 40.000 40.000
2 Hammadde Çukuru ve ona bağlı
Elevatör 1 6.000 6.000
3 Besleyici zincir 16 mt 2.000 2.000
Yağ Tankı silindirik 10 ton
Kapasitede 1 1.500 1.500
4 Yağ Tankı silindirik 20 ton
Kapasitede 1 3.000 3.000
5 Melas tankı silindirik 4 ton
kapasitede 1 4.500 4.500
6 Dizel Jeneratör 30 KW 1 10.000 8.000
7 Yükleme helezonu 8-16 mt 1 10.000 10.000
8 Araç konteyneri ADR Belgeli 1 5.000 5.000
9 Çelik silo 500 ton kapasiteli 4 40.000 160.000
10 Çelik silo 250 ton kapasiteli 2 32.000 64.000
11 Zincirli konveyör 110 mt 75.000 75.000
12 Çelik silolara bağlı Helezon 6 5.000 30.000
13 Zincirli konveyör 5 S marka 1 5.000 5.000
14 Silo havalandırma fanı 6 400 2.400
15 Elevatör 22 mt 30.000 30.000
16 Otomasyon sistemi çelik silolara
bağlı bilgisayar ve monitör ile
kumanda sistemi 1 Tk. 20.000 20.000
17 Pelet presi 660 lık(Yemmak marka) 1 200.000 200.000
18 Kondasyonel (tavlayıcı) 1 10.000 10.000
19 Değirmen bayram marka
20 ton kapasite 1 10.000 10.000
20 Elevatör 20 ton/h kapasitede 3 3.000 9.000
21 Melasiyer(melaslama makinası) 1 35.000 35.000
22 Jet filtre makinası bayram marka 1 15.000 15.000
23 Otomasyon sistemi indar marka
(2 adet phlips monitör ve Dell Marka
bilgisayar ile) 1 Tk. 100.000 100.000
24 Hammadde siloları çelik 21 15.000 315.000
25 Dozajlama (mısır arpa tartıcısı) 1 15.000 15.000
26 Mikro dozajlama
(mineral tartıcısı) bayram marka 1 20.000 20.000
27 Pelet soğutucu makina 2 12.500 25.000
28 Mal soğutma siklonu 2 5.000 10.000
29 Hava kompresörü 37 Kw lupomat
marka ℚ=5-29 m3/h,P=10 bar 1 25.000 25.000
30 Hava kompresörü maksaş marka hurda1 500 1000
31 Yükleme bandı dilsizler marka 8 mt. 12.000 12.000
32 Flex tavlama 1 7.000 7.000
33 Flex ezme 1 7.000 7.000
34 Flex kurutucu 1 5.000 5.000
35 Flex torbalama 1 6.000 6.000
36 Flex soğutucu 1 8.000 8.000
37 Flex elevatör 2 5.000 10.000
38 Flex otomasyon 1 10.000 10.000
39 Torbalama makinası 20 ton 4 1.000 4.000
40 Torbalama makinası 12 ton 12 500 6.000
41 Mamul silosu DKP sac 16 5.000 80.000
42 Yükleme bandı 3 5.000 15.000
43 Toz torbalama ünitesi(50 kg torba) 1 8.000 8.000
44 Mixer palma marka 2 ton kapasite 1 6.000 6.000
45 Pelet ünitesi 520 model 1 100.000 100.000
46 Çelik silo besleme Bunkeri
ve 4 mt zincirli elevatör 1 Tk. 7.000 7.000
47 Mazot tankı 11 ton ve pompası 1 5.000 5.000
48 Kamyon kantarı 35 ton esit marka 1 20.000 20.000
49 Plastik su deposu 25 ton 1 3.000 3.000
50 Hidrofor ℚ=10 m3/h,Hm=82 mt,
n=2900 rpm 1 5.000 5.000
TOPLAM 1.580.400 TL.
C- ELEKTRİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMELER
1. Yerinde yapılan keşifte yem fabrikasının elektrik tesisatının temel olarak 3 hücreli elektrik trafosu, trafodan direk beslenen pelet makinalarının elektrik panoları, fabrika içine dağıtım yapan ana pano, makine kumanda panoları, tüm bu panoların besleme ve dağıtım kabloları, idari bina AG tesisatı ve aydınlatma elemanlarından oluştuğu görülmüştür.
2. Trafonun imalat yılının 1997 olduğu, Best marka, 800 kVA gücünde ve 3 hücreli beton kabin içinde olduğu görülmüştür. Ayrıca keşif esnasında verilen bilgiye göre 2006 yılında tesis edildiği öğrenilmiştir.
3. Trafodan direk beslenen 6 hücreli ana dağıtım panosu ve 2 adet pelet makinası denilen makinalar için besleme panosu bulunmaktadır.
4.
Bu ana panolar dışında fabrikada yer alan makinalar (yükleme bandı, toz yem yükleme bandı, vb.) için kumanda panoları bulunduğu ve cihazların çalışır durumda oldukları görülmüştür.
5. İdari binada ise AG sigorta panosu ve aydınlatma ve priz tesisatı olduğu görülmüştür.
6. Yapılan piyasa araştırması neticesinde davaya konu yem fabrikasının mevcut trafo tesisinin bedeli;
Beton Köşk = 20.000+KDV = 23.600 TL
800 kVA trafo= 61.000 + KDV= 71.980 TL
Ölçü hücreleri (Kesici, ayırıcı kompanzasyon dahil) = 40.000 +KDV = 47.200 TL
Kablolar + Sarf malzemeleri = 15.000 + KDV =17.700 TL olmak üzere toplam 160.480 TL (KDV Dahil) olarak hesaplanmıştır.Hesaplanan bu değerden trafonun yapım yılının 1997 olduğu, fabrikaya tesis edilme tarihinin 2006 yılı olduğu ve fabrikada elektrik sisteminin çalışır vaziyette olduğu da göz önüne alındığında %30 oranında yıpranma ve eskime payı düşülmesi gerektiğinden söz konusu sistemin 2019 yılı için bedelinin 160.480 – 48.144 = 112.336 TL olduğu kanaatine varılmıştır.
7. Yapılan piyasa araştırması neticesinde fabrika içi ve idari bina dahili elektrik tesisatının bedeli;
Ana dağıtım panosu = 30.000 +KDV = 35.400 TL
2 adet pelet panosu = 20.000 + KDV = 23.600 TL
Makina kumanda panoları = 30.000 + KDV = 35.400 TL
İdari bina elektrik tesisi + Kablolar + Aydınlatma = 30.000 + KDV = 35.400 TL olmak üzere toplam 129.800 TL (KDV dahil) olduğu, fabrikanın mevcut çalışma koşulları toz, nem, kemirgenler vs. gibi unsurlar ile tesisatın çalışır vaziyette olduğu da göz önüne alındığında %50 oranında yıpranma ve eskime payı düşülmesi gerektiğinden söz konusu elektrik tesisinin 2019 yılı için bedelinin 129.800 – 64.900 = 64.900 TL olduğu kanaatine varılmıştır.
8. Davaya konu fabrikanın elektrik tesisatının toplam bedelinin 2019 yılı için 112.336 + 64.900 = 177.236 TL (KDV dahil) olduğu kanaatine varılmıştır.
9. NETİCE VE KANAAT:
İzmir ili Torbalı ilçesi, Yazıbaşı Mahallesi 2177 Sayılı Parsel de kayıtlı bulunan taşınmaz için
a) Zemin değeri 4.255.300,00 ₺,
b) İnşai muhdesat olan yapı unsurlarının Zeminüstü değeri 1.728.848,00 ₺,
c) Makine tesisat değeri 1.580.400,00 ₺,
d) Elektrik tesisat değeri 177.236,00 ₺,
Olmak üzere,
Taşınmaz değerinin 7.741.784,00 ₺, olduğu,
Kanaat ve görüşüne varılmıştır.
Kıymeti : 7.741.784,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki gibidir
1. Satış Günü : 14/09/2020 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 12/10/2020 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : TORBALI ADALET SARAYI MEZAT SALONU TORBALI/İZMİR -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2392 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7-Tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçeceği ilan olunur.23/06/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR