TORBALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Torbalı Mh. 9 Eylül Caddesinde 49m² dükkan açık arttırma usulü ile satılacaktır

TORBALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Torbalı Vergi Dairesi Müdürlüğü toplantı salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TORBALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDENGAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Dosya No : 87961086/2019/15


1- Satışa çıkarılan gayrimenkul, Torbalı Mh. 9 Eylül Cad.No:56/B Torbalı/İZMİR adresinde bulunmaktadır.

2- Satışa çıkarılan gayrimenkul, Torbalı Tapu Müdürlüğünün Torbalı Mh. 22 ada 12 parsel 11 numaralı bağımsız bölümde kayıtlı 286,02 m² arsa yüzölçüme sahip 2/35 arsa paylı, brüt 96 m² yasal alanı olup, mimari projedeki brüt 49 m² otopark dükkan alanına dahil edilmesi ile brüt 145 m² alanı olan dükkan vasfındadır.


3- Gayrimenkulün arttırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilmiş rayiç değeri 425.000,00 TL (Dörtyüzyirmibeşbin)

4- Arttırmaya iştirak için rayiç değerin % 7,5 oranında 31.875,00 TL teminat alınacak olup, teminat olarak şartnamede yazılı teminatlar kabul edilecektir.

5- Gayrimenkulün satışı Torbalı Vergi Dairesi Müdürlüğü toplantı salonunda 11.02.2020 Salı günü saat 14.00’tan 14.10’ye kadar yapılacaktır.

6- Gayrimenkul satış şartnamesi Torbalı Vergi Dairesi Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde temin edileceği gibi, Vergi Dairesi ilan panosunda ilan tarihinden itibaren her gün görülebilir.


7- Teminatı Torbalı Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine ihalenin yapılacağı gün (11.02.2020) saat 12.30’a kadar yatırılması ve yatırıldığına ilişkin makbuzun ihale yapılacağı gün (11.02.2020) saat 13.30’a kadar satış komisyonu başkanlığına (satış servisi) ibraz edilmesi gerekmektedir.


8- Gayrimenkul ihalesinde verilen bedel, gayrimenkul için biçilen rayiç değerin % 75’ini bulmadığı ve şayet arttırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazla olmadığı, yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde , en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün sonra 18.02.2020 tarihinde aynı yerde ve aynı saatte tekrar arttırmaya çıkarılacaktır.


10- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yapılmış sayılacaktır.


İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR