TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tokat Belediyesi'ne ait 2 m² depo 1 yıllığına kiraya verilecektir

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01104049
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : SOĞUKPINAR MAH. / GEYRAS
: 2
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT HABER 20.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TOKAT HABER 25.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Soğuk pınar Mahallesi Behzat Bulvarı Bey sokağı girişinde bulunan işyerinin (depo)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.01.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SOĞUKPINAR MAH. BEHZAT BULVARI BEY SOKAĞI GİRİŞİ İŞYERİNE AİT İLAN METNİ

1-Soğuk pınar Mahallesi Behzat Bulvarı Bey sokağı girişinde bulunan işyerinin (depo) ihalesi; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince; açık artırma suretiyle şartname esasları dahilinde 1 yıllığına kira ihalesi yapılacaktır.
KİRAYA VERİLECEK İŞYERİNE AİT BİLGİLER

BAĞIMSIZ

MEVKİ

M2

1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL

GEÇİÇİ TEMİNAT + 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL TUTARININ % 50 Sİ ORANINDA GÜVENCE BEDELİ

İşyeri (depo)

Soğuk pınar Mahallesi Behzat Bulvarı Bey sokağı girişi

2,00

2.000,00 TL

60,00 + 1.000,00

2- İhale 14.01.2020 tarih ve Salı günü saat: 9:30’da Belediye Encümen odasında Encümen Huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye girecek talipliler geçici teminatlarını ve güvence bedelini Vakıflar Bankası belediyemiz hesabına yatıracaklardır.

4- İhaleye ilişkin şartname; mesai saatleri içerisinde Belediye Su İşleri Müdürlüğünden 500,00 TL Ücret karşılığında temin edilebilir.

5- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER:

A) İstekli gerçek kişi ise;
a)- Şartnamede belirtilen geçici teminat ve güvence bedelini ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
b)- Nüfus cüzdan sureti (gerçek kişiler için)
c)- Kanuni ikametgâh belgesi.
d)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi.
e)- Türkiye de tebligat adresi.
f)- İhale vekaleten girecekler için noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
g)-Belediyemiz bünyesinde yapılan ihaleye katılmış olup, sözleşme imzalamayan ve geçici teminatları irad kaydedilenler ve bunların birinci derecedeki yakınları ihaleye katılamazlar.

B) İstekli Tüzel kişilik ise;
a)- Şartnamede belirtilen geçici teminat ve güvence bedelini ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
b)- Tüzel kişilik adına girenlerden ise; yetki belgesi ve imza sirküleri (aslı) Ticaret ve Sanayi Odası ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c)- İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına noter tasdikli vekâletnamesi ile Vekâleten iştirak ederinin noter tasdikli imza sirküleri
d)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi.
e)- Türkiye de tebligat adresi
f)- Belediyemiz bünyesinde yapılan ihaleye katılmış olup sözleşme imzalamayan ve geçici teminatları irad kaydedilenler ihaleye katılamazlar.

6- İhaleye girecek isteklerin 13.01.2020 tarihinde saat 12:00’e kadar dosyalarını belediyemiz Su işleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Keyfiyet İlan Olunur.
TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR