MURATLI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tekirdağ Muratlı'da 250 m² işyeri icradan satılıktır

MURATLI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01182342
Şehir : Tekirdağ / Muratlı
Semt-Mahalle : MURADİYE MAH. / MURATLI
: 250

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 30.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/177 Talimat
Muhammen Bedeli
:
342,000 TL
Birinci Satış Günü
:
24.08.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
18.09.2020 11:00
Satış Yeri
:
Belediye İş Hanı 2. Kat Muratlı Belediyesi Nikah Salonu Muratlı / TEKİRDAĞ -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MURATLI
İCRA DAİRESİ
2019/177 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Söz konusu taşınmaz üzerinde İpotek alacaklısının 500.000 TL alacağı devam etmekte olup, Esas icra Dairesi'nin 27.02.2020 tarihli yazıları ile 500.000 TL nin altında satışa muvafakat etmediklerini bildirmiş olduklarından ihale ; rüçhanlı alacaklar ve satış masrafları toplamı olan 503.000 TL üzerinden başlatılacaktır.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Muratlı İlçe, 220 Ada, 32 Parsel, MURADİYE Mahalle/Köy, MURADİYE Mevkii, 11 Nolu Bağımsız Bölüm Tapu kayıtlarında Tekirdağ ili Muratlı İlçesi, Muradiye Mahallesi, 220 ada, 32 parsel de kayıtlı 385,09 m2 alanlı, kat mülkiyetli, Bodrum Ve 5 katlı Betonarme Bina ana taşınmaz nitelikli,62/448 arsa paylı, A Blok, Zemin Kat+ bodrum kat, 11 no lu işyeri niteliğindeki bağımsız bölüm bilirkişi raporuna göre ; Fiili Kullanım: Tespit konusu taşınmazın boş durumda olduğu keşif anında tespit edilmiştir. İmar Durumu: Satışa konu taşımaz 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına göre: Bitişik nizam, 5 kat, H:15,50 m, dir. Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi: T.C. Muratlı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü?nün 08.10.2019 tarih ve 18647 sayılı yazısında; Tekirdağ ili, Muratlı İlçesi, Muradiye Mahallesi, 220 ada, 32 parsel sayılı taşınmaz için;03.07.2009 Tarih ve 48/06 ruhsat no ile 2390 m2 16 adet mesken, 5 adet işyeri için alınmış yapı ruhsatı mevcuttur.15.02.2011 Tarih ve 50/26 ruhsat no ile 2390 m2 16 adet mesken, 5 adet işyeri için alınmış Yapı Kullanma İzin Belgesi mevcuttur.Keşif anında kıymet takdiri istenilen işyeri, bodrum kat+ Zemin kat+ 4 Normal Katlı B.A. Yapı tarzında inşa edilmiş binanın bodrum kat + zemin katındadır. İşyeri bodrum katı 173,76 m2, zemin katı 76,45 m2 olmak üzere toplam 250,21 m2 alanlıdır, zeminleri seramik, duvarlar sıvalı ve boyalı, camekanlar PVC, İşyeri Cami Sokak?a cepheli konumda, Cami Sokak yolu park taşı kaplamalı olup, elektrik, su, çöp toplama gibi belediyenin her türlü hizmetlerinden yararlanır konumdadır. Her türlü ulaşım imkânına sahiptir. İşyerinin yıpranma oranının % 10 olabileceği tespit takdir ve kabul edilmiştir.Dava konusu yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre 3. sınıf B grubu yapılara girmektedir.Taşınmaz borçlu adına tam hisse ile kayıtlı
Adresi : Muradiye Mah Nazım Sav Caddesi Muratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 385,09 m2
Arsa Payı : 62/448
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına göre: Bitişik nizam, 5 kat, H:15,50 m, dir.
Kıymeti : 342.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 24/08/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 18/09/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Belediye İş Hanı 2. Kat Muratlı Belediyesi Nikah Salonu Muratlı / TEKİRDAĞ -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini Covid 19 tedbirleri kapsamında müdürlümüze ait Akbank Muratlı TR 85 0004 6003 6888 8000 0657 64 nolu veya Vakıfbank TR53 0001 5001 5800 7300 5842 90 hesaba açıklama kısmına iştirak edecek kişinin T.C kimlik numarası ve dosya numarası ilebirlikte yatırarak ihale esnasında elinde dekont bulundurması, Vakıfbank Bankomat kartı bulunanlar müdürlüğümüzde bulunan Vakıfbank POS cihazından teminatı yatırabileceği veya milli bir bankanın (kesin ve süresiz)teminat mektubunu tevdi etmeleri lazımdır. NAKİT PARA İLE TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR. fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/177 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,İ.İ.K 127 md. Gereğince adresleri tapuda kayıtlı olmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade gelen ilgililere ayrıca adres tahkiki yapılmadan gazetedeki / Basın İlan Kurumundaki satış ilanının tebligat yerine geçeceği hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.27/06/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir
.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR