SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Susurluk Belediyesi'ne ait çay ocağı kiraya verilecektir

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01151358
Şehir : Balıkesir / Susurluk
Semt-Mahalle : ORTA MAH. / SUSURLUK
: 311
Yayınlandığı Gazeteler

5 EYLÜL 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Orta Mahalle 104. Sokak No:12 Hasan CAN kapalı Pazar yerinin batı girişindeki 1. ve 2. kapılar arasında kalan alan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.04.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Susurluk Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Orta Mahalle 104. Sokak No:12 Hasan CAN kapalı Pazar yerinin batı girişindeki 1. ve 2. kapılar arasında kalan alanın kiralanması
1-İdarenin
a) Adresi : Susurluk Belediye Başkanlığı BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 0266 865 1910 – 0266 865 2906
2-İhale konusu işin
Sıra
No
Mahalle/ Mevkii /Niteliği/Parsel Kullanım Amacı Kira Süresi
(Yıl)
Alan
(m²)
Muhammen Bedel
(TL)
Geçici teminat
%3 (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati

1
Orta Mahalle 104. Sokak No:12 Hasan CAN kapalı Pazar yerinin batı girişindeki 1. ve 2. kapılar arasında kalan alan Çay
Ocağı

3 Yıl

290 m² açık
21 m² kapalı
400,00.-TL + KDV
(Aylık)

200,00.-TL

07/04/2020

11.00
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Susurluk Belediyesi Encümen Salonu.
b) Usulü : 2886 Sayılı Kanunun 45-a md. Açık Teklif Usulü

4-İhaleye katılmak için istenen belgeler:
4.1. İkametgâh ilmühaberi,
4.2. Nüfus Cüzdan Sureti,
4.3. Belediyeden alınacak olan Taahhütname Ve Yer Görme Belgesi,
4.4. Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi,
4.5. İhale dokümanı alındı makbuzu,
4.6. Geçici Teminat makbuzu.
4.7. Vekâleten katılıyorsa noter tasdikli vekâletname,

5- İstekliler, şartnamede yazılı belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

6- Kiraya verilecek taşınmazın kira süresi 3 yıldır.

7- Kira bedeli sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içinde Susurluk Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde 1 yılı peşin olarak tahsil edilecektir.

8-İhale dokümanı Susurluk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-(Elli) TL karşılığı idareden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9-Teklifler, 06/04/2020 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar Susurluk Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10-İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 3 yıllık ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında Kesin Teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır.

11- Belediye Encümeninin oluşturduğu İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR