KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Suadiye'de 8 adet dükkan kiraya verilecektir

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 14:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kadıköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN


Suadiye Camii arkasında bulunan 2-3-4-5-6-7-8-9 numaralı dükkanlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulüyle 3 yıllığına 10.12.2019 Salı günü aşağıda belirtilen saat ve iş kollarında ihale yoluyla kiraya verilecektir.
İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 10.12.2019 tarihinden bir gün öncesi 09.12.2019 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

İŞİN TÜRÜ Aylık Muhammen Bedel Geçici Teminat Şartname Bedeli Saat

2 nolu Dük.(Resim Atölyesi 3.887,00.- TL/ Ay +KDV. 4.197,96.- TL. 220,00.TL 14.15

3 nolu Dük.( Sanat-El Sanatları Atölyesi (cam,ahşap,gümüş,seramik,heykel, resim v.b.)
3.440,00.TLAy+KDV 3.715,20.TL 220,00.TL 14.20

4 nolu Dük. (Sanat-El Sanatları Atölyesi (cam,ahşap,gümüş,seramik,heykel, resim v.b.)
2.842,00.TL/Ay+KDV 3.069,36.TL 220,00.TL 14.25

5 nolu Dük .( Sanat-El Sanatları Atölyesi (cam,ahşap,gümüş,seramik,heykel, resim v.b.)
2.583,00.TL/Ay+KDV 2.789,64.TL 220,00.TL 14.05

6 nolu Dük.( Sanat-El Sanatları Atölyesi (cam,ahşap,gümüş,seramik,heykel, resim v.b.)
2.635,00.TL/Ay+KDV 2.845,80.TL 220,00.TL 14.35

7 nolu Dük.( Sanat-El Sanatları Atölyesi (cam,ahşap,gümüş,seramik,heykel, resim v.b.)
2.875,00.TL/Ay+KDV 3.105,00.TL 220,00.TL 14.10

8 nolu Dük. Seramik Atölyesi 3.482,00.TL/Ay+KDV 3.760,56.TL 220,00.TL 14.40

9 nolu Dük. (Sanat-El Sanatları Atölyesi (cam,ahşap,gümüş,seramik,heykel, resim v.b.)
4.025,00.TL/Ay+KDV 4.347,00.TL 220,00.TL 14.00

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:
a) Kanuni ikametgah, (onaylı)
b) Nüfus sureti, (onaylı)
c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sirküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
g)Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)
h)İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
ı)İcra edilen sanat dalı ile ilgili eğitim aldığını gösteren belge
i)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR