ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ

Sivrihisar Devlet Hastanesi 16,00 m² kantin alanını kiraya veriyor

ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01127763
Şehir : Eskişehir / Sivrihisar
Semt-Mahalle : YUNUSEMRE MAH. / SİVRİHİSAR
: 16
Yayınlandığı Gazeteler

SONHABER 10.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
SONHABER 13.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kantin alanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sivrihisar Devlet Hastanesi Toplantı Salonu (Yunusemre Mh. Yirmieylül Cd. No:1) Sivrihisar/ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kantin Alanı Kiralama İhalesi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Eskişehir Sivrihisar Devlet HastanesiAşağıda tapu kaydı ve her türlü nitelikleri belirtilen hazinenin özel mülkiyetindeki Sivrihisar Devlet Hastanesinin Binasında 16,00m2lik taşınmaz alanı Kantin Alanı olarak 2(iki) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 20/02/2020 tarihinde saat 10:00 da Sivrihisar Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından yine aşağıda belirtilen ihale bilgilerine göre kiralama ihalesi yapılacaktır.

1- İDARENİN: i
İdarenin adı Sivrihisar Devlet Hastanesi
Adres Yunusemre Mh. Yirmieylül Cd. No:1 Sivrihisar/ESKİŞEHİR
Telefon /Fax 02227114017 / 02227112002
2- İhale konusu Kiraya verilecek taşınmazın bilgileri:
İli Eskişehir
İlçesi Sivrihisar
Mahalle/Köyü Yunusemre Mh.
Mevkii/ Sk. Yirmieylül Cd.
Pafta No/Cilt No 2928-S-D/16
Ada No / Sayfa No 287/1547
Paı-sel No / Sıra No 5/
Yüzölçümü 25.199,00 m2
Hazine Payı Tam
Cinsi HASTANE
Niteliği 16 m2lik kısmı Kantin Hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere kiraya verilecektir.
3- İHALENİN:
Adı

Kantin Alanı Kiralama İhalesi

Yapılacağı Yer / Komisyon Toplantı Yeri Sivrihisar Devlet Hastanesi Toplantı Salonu (Yunusemre Mh. Yirmieylül Cd. No:1) Sivrihisar/ESKİŞEHİR
Tarihi ve saati 20/02/2020 saat 10:00
Tahmini Bedeli (yıllık) 12.000,00TL (onikibinTL)
Geçici Teminat 2.000,00TL(ikibinTL)
Kiralama Süresi 2(iki) yıl

4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE TEKLİF ZARFINDA SUNULACAK BELGELER:

  1. Kanuni İkametgâh Belgesi Son 6 ay içerisinde alınmış,

  2. T.C Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan örneği aslı ve arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

  3. Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi,

  4. TR53 0001 2009 3480 0005 0000 91 nolu hesaba geçici teminatın yatırıldığına dair dekont aslı veya 2886 sayılı Devlet İhale kanununda 26.maddesinde belirtilen diğer değerlerden Geçici Teminat.

  5. Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı olmadığına dair belgenin aslı,

  6. Tüzel kişiler için tüzel kişiliği gösterir belgeler (imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi)

  7. Vekâletname ile teklif verilecekse noter onaylı vekâletname aslı, vekâletname ile teklif verenin imza beyannamesi.

  8. İhale tarihinden itibaren son beş yıl içerisinde alınmış en az bir yıl devlet kurumlarında kantin ve/veya Kafeterya İşletmecisi olarak hizmet verdiğini gösteren resmi makamlarca onaylanmış bir belgeye sahip olacaktır. Söz konusu belgede hizmet verilen kamu kuruluşuna kira ve sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir borcunun bulunmadığına dair ibarenin bulunması gerekmektedir.


5. İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI:
İhale dokümanı, idarenin veya hastanenin web adresinden, mesai saatleri içinde satın alma biriminden bedelsiz görülebilir. İhale dokümanına bedel öngörülmediğinden idareden satın alınmasına gerek yoktur.

6. DOSYA VE İSTENEN BELGELERİN KOMİSYONA VERİLMESİ ve İHALENİN YAPILMASI
İstekliler dosya ve 4. maddede istenen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar Komisyona teslim edeceklerdir. İstekliler zarflarını Komisyona zamanında ulaşması koşulu ile posta yoluyla da gönderebilirler. Postada meydana gelen gecikmelerden idare sorumlu değildir. İhalenin uygulanması 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 46 ve 47 maddeleri hükümlerine göre uygulanacaktır.

7. İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel hükümler ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır.

8. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR