SARIKAMIŞ BELEDİYE BŞK.

Sarıkamış Belediyesi 28 adet taşınmazı satışa çıkardı

SARIKAMIŞ BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01166219
Şehir : Kars
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 21.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
27 adet işyeri ve 1 adet arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.05.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Meclis Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SARIKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 28 ADET TAŞINMAZ SATIŞI İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Kars İli Sarıkamış İlçesi İnönü Mahalle mevkiinde yer alan aşağıda nitelikleri belirtilen 27 adet işyeri ve 1 adet arsa niteliğindeki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile satışı yapılacaktır.
2- Satışı yapılacak Taşınmazlar:

MAHALLE MEVKİ PAFTA ADA PARSEL MİKTARI İMAR DURUMU Bağ.Böl.No NİTELİK MUH.BEDELİ

1 .İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 62,49 m² Ticaret 1 İşyeri 145.000,00 TL
2. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 92,00 m² Ticaret 2 İşyeri 210.000,00 TL
3. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 61,16 m² Ticaret 3 İşyeri 140.000,00 TL
4. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 129,53 m² Ticaret 4 İşyeri 295.000,00 TL
5. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 160,21 m² Ticaret 5 İşyeri 430.000,00 TL
6. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 62,12 m² Ticaret 6 İşyeri 167.000,00 TL
7. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 62,19 m² Ticaret 7 İşyeri 167.000,00 TL
8. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 94,36 m² Ticaret 8 İşyeri 252.000,00 TL
9. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 41,58 m² Ticaret 9 İşyeri 70.000,00 TL
10. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 31,14 m² Ticaret 10 İşyeri 52.000,00 TL
11. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 58,43 m² Ticaret 11 İşyeri 125.624,00 TL
12. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 59,52 m² Ticaret 12 İşyeri 127.968,00 TL
13. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 57,99 m² Ticaret 13 İşyeri 124.678,00 TL
14. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 115,06 m² Ticaret 14 İşyeri 247.379,00 TL
15. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 60,59 m² Ticaret 15 İşyeri 130.268,00 TL
16. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 59,68 m² Ticaret 16 İşyeri 128.312,00 TL
17. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 59,68 m² Ticaret 17 İşyeri 128.312,00 TL
18. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 87,21 m² Ticaret 18 İşyeri 187.501,00 TL
19. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 89,51 m² Ticaret 19 İşyeri 192.446,00 TL
20. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 59,68 m² Ticaret 20 İşyeri 128.312,00 TL
21. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 58,59 m² Ticaret 21 İşyeri 125.968,00 TL
22. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 166,30 m² Ticaret 22 İşyeri 357.545,00 TL
23. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 115,06 m² Ticaret 23 İşyeri 247.379,00 TL
24. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 60,59 m² Ticaret 24 İşyeri 130.269,00 TL
25. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 59,68 m² Ticaret 25 İşyeri 128.312,00 TL
26. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 59,68 m² Ticaret 26 İşyeri 128.312,00 TL
27. İnönü. Ş. Kemal Mutlu Cd. 1 5 1 117,85 m² Ticaret 27 İşyeri 253.378,00 TL
28. İnönü Hançerli 18d-2b 431 7 4240 m² Turizm Tesisi Alanı - - 1.250.800,00 TL

3-Söz konusu taşınmazların satış ihalesi 28.05.2020 Perşembe günü saat 14:00’te Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

4-İhaleye iştirak edecekler lüzumlu olan teminatları ile şartnamede istenilen diğer belgeleri ibraz etmeleri şarttır.

5-Bahse konu taşınmazlara ait ihale şartnamesi mesai saatleri dahilinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL bedelle satın alınabilir.

6-Söz konusu taşınmazlar peşin satılacaktır. Yatırılması gereken geçici teminat miktarı muhammen bedelin % 3 ü kadardır. Satılan taşınmazın toplam teklif edilen bedelinin % 50 si ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde peşin tahsil edilecektir. Geri kalan % 50 si ihale tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tahsil edilecektir. Tüm kanuni paylar alıcıya aittir.

7-İhaleye katılmak isteyenlerin ;

a)Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu, ikametgah belgesi, tebligat adresi, şartnameyi satın aldıklarına dair makbuz, nüfus cüzdan örneği, noter tasdikli imza beyannamesi.
b)Tüzel kişi olmaları halinde kanıtlayıcı belgeleri, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini Ticaret ve/veya sanayi odası Belgesi veya Meslek Odası kaydını vermeleri gerekmektedir

8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-İstekliler istenen evraklar ile birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.
10-İşyerleri mevcut haliyle satışa çıkartılıp, işyerlerine ait doğalgaz, ısınma vb. tesisatlara ait teknik şartname Kurumumuzdan alınacaktır.
SARIKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR