SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sarıgöl Belediyesine ait işyeri ihaleyle kiraya verilecektir

SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180578
Şehir : Manisa / Sarıgöl
Yayınlandığı Gazeteler

SARIGÖL GÜNDEM 26.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.07.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sarıgöl Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ KİRA İLANI
SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

NO

TAŞINMAZIN ADRESİ


VASFI- NİTELİĞİ


YÜZÖLÇÜMÜ( M2)


ADA/ PARSEL


MEVKİİ
07.07.2020 TARİHİNDE YAPILACAK İHALE SAATLERİ
TAHMİNİ BEDEL ( TL )
KİRA SÜRESİ
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI ( TL)


İHALE USULÜ
1 Tırazlar Mahallesi Sarıgöl/MANİSA
İşyeri
340,00 -/648
Köyiçi

10.30
Aylık 1.500,00 3 yıl 540,00 2886 Kanunun Açık Teklif Usulü

2-İhaleler 2886 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Açık Teklif Usulü” ile Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3- Taşınmaz kira ihalesine katılacak olanların;
a ) Geçici teminatı yatırmış olmaları,
b) Kanuni ikametgâh sahibi olmaları,
c) Türkiye sınırları içinde açık adres göstermeleri,
d) Gerçek kişiler için, nüfus cüzdan fotokopisini vermeleri,
e) Tüzel kişiler için, tüzel kişi adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına ilişkin belge ve noter onaylı imza sirküsü vermeleri,
f) Vekaleten girecekler için, noter onaylı vekaletname getirmeleri,
g) İhale saatinde bizzat hazır bulunmaları,
h) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, bu maddenin (e) ve (f) fıkralarında sıralanan şartları yerine getirmeleri,
ı) İhale Şartnamesini 20 TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilmektedir.
i) Sarıgöl Belediyesi’ne borcu olmadığına ilişkin Sarıgöl Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden belge getirmeleri zorunludur.
4- Geçici ve Kesin Teminat Mektubu ve miktarının iadesi 5510 Sayılı yasa hükümlerine göre yapılacaktır.
5-İstenen belgeler ihale günü ihale saatine kadar Sarıgöl Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR