19 MAYIS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Samsun İlkadım'da dükkan açık artırma usulü ile satılacaktır

19 MAYIS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114708
Şehir : Samsun / İlkadım
Semt-Mahalle : KILIÇDEDE MAH. / İSTASYON
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
SAMSUN 22.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.02.2020 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
05.02.2020 09:00' kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun vergi Dairesi Başkanlığı’nın Kale Mahallesi Gazi Caddesi No:57 İlkadım/SAMSUN adresindeki hizmet binasının 5. katında bulunan Mükellef Hizmetleri Grup Müdürü odası
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı
19 Mayıs Vergi Dairesi Müdürlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

19 Mayıs Vergi Dairesi Müdürlüğüne vergi borcundan dolayı hacizli olup, satışına karar verilen aşağıda vasıfları yazılı gayrimenkuller açık artırma ile satılacaktır.

1- Gayrimenkuller Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesinde bulunmaktadır.

2- Satışa çıkarılacak gayrimenkul, Samsun ili İlkadım ilçesi Kılıçdede Mah. 7894 ada 9 parsel, 5 No lu bağımsız bölüm taşınmazın 1/1 payı Dükkan nitelik vasıflıdır.

3-Gayrimenkulün artırılmasına esas olarak satış Komisyonunca belirlenen rayiç değer 63.000,00.- TL ’dir.

4- Arttırmaya iştirak için alınacak teminat rayiç bedelleri %7.5’i olup, 4.725,00.- TL’dir. Satışa iştirak etmek isteyenlerin, teminatlarını en geç 05/02/2020 Çarşamba günü saat 09.00’a ve 12/02/2020 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar 19 Mayıs vergi Dairesi Müdürlüğünün veznesine yatırarak, yatırıldığına dair emanet makbuzunu Satış Komisyonu Başkanına ibraz etmeleri gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1. ila 4. bentlerinde sayılan; para, süresiz banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu ile hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilir.) kabul edilecektir.

5-Gayrimenkullerin birinci artırması 05/02/2020 Çarşamba günü saat 10.00’da, ikinci artırması 12/02/2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Samsun vergi Dairesi Başkanlığı’nın Kale Mahallesi Gazi Caddesi No:57 İlkadım/SAMSUN adresindeki hizmet binasının 5. katında bulunan Mükellef Hizmetleri Grup Müdürü odasında yapılacaktır.

6-Gayrimenkullerin Satış Şartnameleri Samsun 19 Mayıs Vergi dairesi Müdürlüğü Satış servisinden temin edilebileceği gibi 19 Mayıs Vergi Dairesi ilan panosundan da her gün görülebilir.

7-Gayrimenkuller açık arttırma ve peşin para ile satılacaktır. 05/02/2020 Çarşamba günü yapılan ihalede gayrimenkullere alıcı çıkmazsa, gayrimenkullerin satışında verilen bedel, gayrimenkullere biçilen rayiç bedelin %75’i olan 47.250,00.-TL.’yi bulmadığı takdirde, rüçhanlı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ya da yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 12/02/2020 tarihe rastlayan Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar satış yapılacaktır. İkinci ihalede gayrimenkuller 6183 Sayılı kanunun 95. madde hükümlerince en çok artırana ihale olunacaktır.

8-İhale sonrası satış gerçekleştiği takdirde; damga vergisi, tapu harcı, katma değer vergisi ve satışla ilgili diğer tüm masraflar alıcı tarafından ödenecektir.

9- İş bu ilan tapu kaydında bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin gayrimenkul üzerindeki hakları ile faiz ve masrafa dair olan iddialarının dayanağını belgelerle birlikte on beş gün içerisinde dairemize bildirmesi gerekmektedir. Aksi halde tapu kaydı ile sabit olmadıkça, paylaşımdan hariç bırakılacaktır. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler 802 008 9435 dosya numarası ile 19 Mayıs Vergi Dairesi Satış Servisine müracaat etmeleri gerektiği ilan olunur.
Tel. 0362.432 56 10/201 Faks 0.362.435 78 35 Gazi Caddesi No: 57 55030-SAMSUN


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR