HAVZA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Samsun Havza'da 2.008 m² benzinlik icradan satılıktır

HAVZA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01183354
Şehir : Samsun / Havza
Semt-Mahalle : MEMDUHİYE MAH. / HAVZA
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 06.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/262 ESAS
Muhammen Bedeli
:
2,768,219 TL
Birinci Satış Günü
:
02.09.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
30.09.2020 10:00
Satış Yeri
:
HAVZA ADALET SARAYI İCRA DAİRESİ HAVZA / SAMSUN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
HAVZA İCRA DAİRESİ
2017/262 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre satışa konusu taşınmaz Samsun ili Havza ilçesi Memduhiye Mahallesi 171 ada 36 parseldir. Yüzölçümü 2.008,94 m2’dir. TAM hisse ile borçlu şirket adına kayıtlıdır. Üzerinde özellikleri ve değeri aşağıda bulunan yapılar bulunmaktadır. İmar planında yapı anahtarı E: 0.30 H: 7.00 m.akaryakıt + LPG’dir. Dosya içerisinde bulunan tapu kaydında “bu parsele aynı ada 18 ve 19 no.lu parseller üzerindeki binalar kısmen tecavüzlü, bu parsele ait mevcut duvarların aynı ada 2 ve 20 no.lu parseller içerisinde kısmen tecavüzü vardır. Bu parselin içerisinde aynı ada 1 no.lu parsele ait duvar mevcuttur.” ibaresi bulunmaktadır.
B) Yapıların Özellikleri ve Bedeli:
1- Ofis: İki katlı betonarme, bir kısmı ofis bir kısmı benzinlik marketi olarak kullanılan, dış cephesi kaplamalı, doğramaları alüminyum, tabanları seramik kaplama, 300,00 m2 inşaat alanında, III. Sınıf A Grubu Yapı sınıfına giren bir yapıdır. Yıpranma oranı % 12 olarak takdir edilmiştir. Hesaplama: 300,00 m2 X 980,00 TL/m2 X 0,88 = 258.720,00 TL’dir.
2- Kanopi: Benzin istasyonu pompalarının üzerini kapatmak için çelik konstrüksiyondan imal edilmiş, üzeri plastik levhalarla kaplı, 466,00 m2 alanında, serbest piyasa rayiçlerine göre m2 bedeli 325,00 TL/m2 olan, yıpranma oranı % 12 olarak takdir edilen bir yapıdır.
Hesaplama:466,00 m2 X 325,00 TL/m2 X 0,88 = 133.276,00 TL’dir.
3- Tonoz: Benzin istasyonu ofis ve market kısmının girişi için yağmur ve güneşten korunma amacıyla yapılmış, çelik konstrüksiyondan imal edilmiş, üzeri fleksiglas levhalarla kaplı, 65,00 m2 alanında, serbest piyasa rayiçlerine göre m2 bedeli 325,00 TL/m2 olan, yıpranma oranı % 12 olarak takdir edilen bir yapıdır. Hesaplama:65,00 m2 X 325,00 TL/m2 X 0,88 = 18.590,00 TL’dir.
4- Saha Betonu: Parsel üzeri anolara ayrılmış vaziyette saha betonu ile kaplıdır. 1.750,00 m2’lik alanda bulunmaktadır. I. Sınıf A Grubu Yapı sınıfına girmektedir. Yıpranma oranı % 15 olarak takdir edilmiştir. Hesaplama:1.750,00 m2 X 185,00 TL/m2 X 0,85 = 275.187,50 TL’dir.
5- Çevre Düzenlemesi: Parselde saha betonu haricinde perde beton vs.. ile çevre düzenlemesi yapılmış olup, bedeli maktuen 55.000,00 TL olarak takdir edilmiştir.
C) Arsanın Özellikleri ve Bedeli: Dava konusu taşınmaz Memduhiye Mahallesi 171 ada 36 parseldir. Yüzölçümü 2.008,94 m2’dir. Samsun – Çorum Devlet Yoluna paralel olan yan yola cephe konumda olup, Kuş uçuşu yaklaşık Otogara 250,00 m., Belediye Hizmet Binası ve ilçe merkezine 900,00 m. mesafededir. Düz bir arazi yapısına sahip olup Belediyenin tüm hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yol, su, elektrik gibi herhangi bir sorunu bulunmamaktadır.İmar planında yapı anahtarı E: 0.30 H: 7.00 m. akaryakıt + LPG’dir. Etrafında yapılaşma devam eder vaziyettedir. Taşınmazın yukarıda yazılı özellikleri, Havza ilçe merkezi ile bağlantıları, civarında yapılan serbest alımlar ve satımlar ile serbest piyasa rayiçleri dikkate alındığında mevcut hali ile beher arsa m2 bedeli 900,00 TL/m2 olarak takdir edilmiştir. Hesaplama:2.008,94 m2 X 900,00 TL/m2 = 1.808.046,00 TL’dir.
Ç) Makine Bilirkişisi Tarafından Yapılan İnceleme:İnceleme konusu olan ve değer tespiti yapılması istenen akaryakıt istasyonunun halen çalışmakta olduğu hususu da dikkate alınarak, tüm makina donanımının güncel 2. el piyasa fiyatlarıyla değerleri hakkında varılan sonuçlar aşağıdaki tabloya çıkarılmıştır.
IV-SONUÇ VE KANAAT:
Samsun ili Havza İlçesi Memduhiye Mahallesi 171 ada 36parsel no.’da bulunan dava konusu taşınmaz tarafımızdan dosya içerisinde bulunan tüm belgelerle birlikte incelenmiştir. Yaptığımız bu inceleme ve araştırmalar sonucunda;
Dava konusu taşınmazın toplam bedeli:
1- Ofis: 258.720,00 TL
2- Kanopi: 133.276,00 TL
3- Tonoz: 18.590,00 TL
4- Saha Betonu: 275.187,50 TL
5- Çevre Düzenleme: 55.000,00 TL
6-Arsa 1.808.046,00 TL
7-Makine ve Teçhizatlar + 219.400,00 TL
TOPLAM: 2.768.219,50 TL olarak belirtilmiştir.
Adresi : Samsun ili Havza İlçesi Memduhiye Mahallesi, 171 ada, 36 parsel
Yüzölçümü : 200.894 m2
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 2.768.219,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 04/04/2012 tarihli 200,000,00 TL karşılığında kira sözleşmesi vardır.
Bu parselde aynı ada 18 ve 19 nolu parseller üzerindeki binalar kısmen tecavüzlü bu parsele ait mevcut duvarların aynı ada 2 ve 20 nolu parseller içerisinde kısmen tecavüzü vardır. Bu parselin içerisinde aynı ada 1 nlu parsele ait duvar mevcuttur.
09/10/2019 tarihli 3402 sayılı kanunun ek -11 uygulamasına tabidir şerhleri mecut
1. Satış Günü : 02/09/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 30/09/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : HAVZA ADALET SARAYI İCRA DAİRESİ HAVZA / SAMSUN -

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/262 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/06/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR