S. S. ADAPAZARI PANCAR EKİCİLERİ KOOP.

Sakarya Erenler'de 6.009 m2 arsa ve üzerindeki depolar kiraya verilecektir

S. S. ADAPAZARI PANCAR EKİCİLERİ KOOP.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114838
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA YENİHABER 11.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sakarya İli, Erenler İlçesi, Yeni mahalle, G24C04A2A Pafta 4948 Parselde kayıtlı Yeni Mahalle Ahmet Yesevi Caddesi  No:84 Erenler / SAKARYA adresindeki 6.009,49 m2 arsa ve üzerinde bulunan 1.365 m2 depolar
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.01.2020 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekeler Mah. Karasu Cad. No:27 54100 Adapazarı / Sakarya
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI
SINIRLI SORUMLU ADAPAZARI PANCAR EKİCİLERİ
KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN


Mülkiyeti Kooperatifimize ait olan ve bu ilanın 2/b maddesinde sıralanan taşınmazımız Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Komisyon teklif mektuplarını inceledikten sonra mahalli talepleri ve taşınmazın özelliklerini de dikkate alarak teklif vermiş olan bir veya birden fazla firma ile ihalenin yapılmasına karar verebilir. Ancak teklifleri şayanı kabul seviyede görmezse ihalenin açık artırma, pazarlık usulü veya diğer usullerden biri ile tekrar yapılmasını veya hiç yapılmamasını karar altına alabilir. Ayrıca ihalenin yapılması kararını dilediği takdirde geçerli sebeplerle başka bir güne bırakabilir.

 1. Kooperatifin:

  1. Adresi: Tekeler Mah. Karasu Cad. No:27 54100 Adapazarı / Sakarya

  2. Telefon Numarası: (0 264) 274 47 22 – 279 51 52

  3. Faks Numarası: (0 264) 274 47 21

  4. Elektronik Posta Adresi: adapazari@pankobirlik.com.tr

 2. İhalenin Konusu:

  1. Konusu: Mülkiyeti Kooperatife ait aşağıda yeri belirtilen taşınmazımızın kiralanması,

  2. Kiraya verilecek yer:

Sakarya İli, Erenler İlçesi, Yeni mahalle, G24C04A2A Pafta 4948 Parselde kayıtlı Yeni Mahalle Ahmet Yesevi Caddesi No:84 Erenler / SAKARYA adresindeki 6.009,49 m2 arsa ve üzerinde bulunan 1.365 m2 depolar

  1. Kira Süresi: 5 (Beş) Yıl

İhalenin;

  1. Yapılacağı Yer: Tekeler Mah. Karasu Cad. No:27 54100 Adapazarı / Sakarya

  2. Tarihi ve Saati: 27/01/2020 Pazartesi günü saat: 16:00’da başlayacaktır. (İhaleye katılan firma yetkililerinin ihale saatinde kooperatifimizde hazır bulunmaları rica olunur.)

  3. İhale Evraklarının Teslim Yeri: Adapazarı Pancar Kooperatifi Haberleşme ve Arşiv servisine makbuz karşılığında verilir. Haberleşme ve Arşiv Memuru zarfların üzerine teklifin alındığı gün ve saati işaret eder.

  4. İhale Evraklarının Teslim Tarihi: En geç 27/01/2020 Pazartesi günü saat 12:00’a kadar teslim edilmiş olacaktır.

 1. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler: İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeleri içeren Şartname, Kira Sözleşmesi vs. kooperatifimiz merkezinden 100,00 TL. KDV DAHİL ( YüzTürkLirası) bedelle temin edilecek olup ihaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı ihale evrakı alınması gerekmektedir.

 2. İhaleye çıkılan taşınmazın bütünü için teklif verilecektir.(Kısmi teklifler kabul edilmez.)

 3. Katılımcı ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilir.

 4. Kooperatifimiz 4734 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 1. İhaleye Giremeyecek Kimseler:

Aşağıda yazılı kimseler doğrudan veya dolayısıyla ihaleye giremezler. Girdikleri anlaşıldığı takdirde teklifleri nazarı itibara alınmaz.
a)Kooperatif, birlik ve üye pancar ekicileri kooperatiflerinin yönetim ve denetim kurulu üyeleri,
b)Kooperatif, birlik ve üye pancar ekicileri kooperatiflerinin personeli,
c)İhaleyi yapacak komisyon üyeleri ile kararı onaylayacak olanların usul ve füruğundan biri ile eşi ve üçüncü dereceye kadar (Üçüncü derece dâhil ) kan ve sıhrî hısımlıkları olanlar,
d)Evvelce sözleşme yapılanlardan taahhüdünü kısmen veya tamamen ifa etmediklerinden veya buna benzer sebeplerden dolayı ihaleye iştirak ettirilmemelerine Komisyonca karar verilenler,
e)Kanunlar veya hükümet ve ilgili bakanlık kararları ile ihalelere girmekten men edilmiş olanlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR