POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Polatlı Belediyesi'ne ait 6 adet dükkan satışa sunulmuştur

POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01112085
Şehir : Ankara / Polatlı
Semt-Mahalle : CUMHURİYET MAH. / POLATLI
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
POLATLI POSTASI 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara İli  Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan 6 adet dükkan ihaleyle satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.01.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Polatlı Belediyesi(Adnan Menderes Caddesi No:20 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda  Belediye Encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
POLATLI BELEDİYESİ
KATLI OTOPARK ALTINDA BULUNAN
6 ADET DÜKKAN SATILACAKTIR.

S.NO Mahallesi Cinsi Ada Parsel Bağımsız
Bölüm
Brüt Alan
M2
m2 Satış Muhammen Bedel (TL) Tahmini Bedel Geçici
Teminat
(TL)
1 Cumhuriyet Dükkan 268 92 1 453,91 3.000,00 1.361.730,00 40.900,00
2 Cumhuriyet Dükkan 268 92 3 61,60 4.000,00 246.400,00 7.400,00
3 Cumhuriyet Dükkan 268 92 4 67,83 4.000,00 271.320,00 8.200,00
4 Cumhuriyet Dükkan 268 92 5 74,29 4.000,00 297.160,00 9.000,00
5 Cumhuriyet Dükkan 268 92 6 43,40 4.000,00 173.600,00 5.250,00
6 Cumhuriyet Dükkan 268 92 7 51,24 4.000,00 204.960,00 6.200,00


1- Mülkiyeti Belediyemize ait Ankara İli Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan yukarıda ada parselleri ve yüz ölçümleri belirtilen dükkanların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma Usulü ile 28.01.2020 Salı günü saat 15:00’de başlamak üzere 5’er dakika ara ile satış ihalesi yapılacaktır.
2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Polatlı Belediyesi(Adnan Menderes Caddesi No:20 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
4- Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Adnan Menderes Cad.No:20 Polatlı/ANKARA
5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- İhaleye katılabilmek için;
a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak(ikametgâh ilmühaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı),
b) Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için),
c) Geçici Teminat,
d) Şartname alındı makbuzu,
e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,
g ) Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkârlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,
h) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin Tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
ı) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.
7- Şartname bedeli 100,00TL ‘dir.
8- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 28.01.2020 Salı günü saat 15:00’e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR