PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Pazarcık Belediyesine ait işyerleri kiraya verilecek

PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153016
Şehir : Kahramanmaraş / Pazarcık
Yayınlandığı Gazeteler

PAZARCIK 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Pazarcık Belediyesine ait 6 adet iş yeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.03.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Pazarcık Belediyesi Toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR


Belediyemize ait aşağıda bilgileri yer alan taşınmazlar tabloda belirtilen yıllık muhammen bedellerle 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif usulü ihale ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte Belediye Toplantı salonunda yapılacak ihalelerle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Kira No.

Adı/Açıklama

Aylık Kira Muhammen Bedeli TL
(KDV Dahil)

Yıllık Kira Muhammen Bedeli TL
(KDV Dahil)

Geçici Teminat Miktarı

Kiralama Süresi

İhale Tarihi
ve saati

1.

Menderes Mahallesi Kartalkaya Baraj Kümesi Küme evler No:6 (Atatürk Parkı içi Lokanta 20 m² + 70 m² iki adet kapalı alan ve 380 m² açık alan)

500,00

6.000,00

200,00

3 Yıl

31.03.2020
Saat 10:30

2.

Menderes Mahallesi Kartalkaya Baraj Kümesi Küme evler No:5 (Atatürk Parkı İçi Büfe ve Çay bahçesi 32 m² Kapalı Alan ve 180 m² açık alan)

400,00

4.800,00

150,00

3 Yıl

31.03.2020
Saat 10:45

3.

Menderes Mahallesi Kartalkaya Baraj Kümesi Küme evler No:3 (Atatürk Parkı İçi Büfe 22 m² Kapalı alan)

300,00

3.600,00

150,00

3 Yıl

31.03.2020
Saat 11:00

4.

Otogar 29 Nolu İş Yeri (22 m²)

325,00

3.900,00

150,00

35 Ay

31.03.2020
Saat 11:15

5.

Otogar 50 Nolu İş Yeri (22 m²)

325,00

3.900,00

150,00

35 Ay

31.03.2020
Saat 11:30

6.

Narlı Cumhuriyet Mahallesi
Pir Sultan Abdal Parkı Kafetaryası (100 m² kapalı alan ve 1900 m² açık alan)

500,00

6.000,00

200,00

35 Ay

31.03.2020
Saat 11:45

İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

 1. Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

 2. İhale şartname bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya belge,

 3. Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği veya kimlik kartı örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum kayıt belgesi,

 4. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

 5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,

 6. Tüzel kişi olması halinde;

  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri

  2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler,

 7. Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

 8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

 9. Ortak girişim olması halinde, ortak giriş beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için ilgisine göre 3., 6., 7. ve 8. maddelerindeki belgeler ayrı ayrı verilecektir.

İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale dokümanı Belediyemiz İhale Servisinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecek olup ihaleye katılmak isteyenler en geç 31.03.2020 Salı Günü saat 10.00’a kadar şartnamede istenen belgeler ile birlikte belediyemiz ihale servisine müracaat ederek doküman satın almalıdır. Doküman 100,00 TL bedel karşılında verilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR