GÖKSUN BELEDİYE BŞK.

Park ve bahçeler belediyeden kiralıktır

GÖKSUN BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01166731
Şehir : Kahramanmaraş / Göksun
Yayınlandığı Gazeteler

YAYLA GÖKSUN 22.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.06.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GÖKSUN BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
GÖKSUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyemize ait park ve bahçelerin kiralanması ihalesi

1-İdarenin
a) adresi : Göksun Belediye Başkanlığı GÖKSUN/K.MARAŞ
b) telefon ve faks numarası : 0344 714 11 93
2-İhale konusu işin
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : GÖKSUN BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU.
b) usulü : 2886 Sayılı Kanunun 45. md. Açık Artırma Usulü
c) İhale Tarihi ve Saati : 08.06.2020 14:00

d) İhaleye istekli çıkmadığında ikinci ihale tarihi 22.06.2020 saat 14.00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
4.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,
4.2- Nüfus cüzdan sureti,
4.3- İkametgâh ilmühaberi,
4.4- Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak belge,
4.5- Mevcut Kiracı ise Elektrik ve Kira borcu olmadığına dair belge,
4.6- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası veya Meslek Odası belgesi;
4.7-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekâletnameyi, İdareye vermek zorundadır.
5- Kira süresi 2 yıldır.
6- Kira bedelinin 1 yıllık tutarı 10 gün içerisinde peşin olarak alınacak geriye kalan miktar ise birinci yılın dolmasına müteakip 10 gün içerisinde peşin olarak alınacaktır. İki yılı peşin ödeyenden Tefe Tüfe alınmayacaktır.
7- Kiracı idarenin yazılı izni olmadıkça kira alanında değişiklik yapamaz. .
8-İhale dokümanı Göksun Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü İhale Biriminden 100 (yüz) TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9-Teklifler, ihale tarihi saat 12.00’e kadar Göksun Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğüne verilecektir
10-İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 1 yıllık İhale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında Kesin Teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır.
11- İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR