MERKEZEFENDİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Park, büfe, çay bahçesi vb. taşınmazlar kiraya verilecektir

MERKEZEFENDİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.03.2020 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Merkezefendi Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda nitelikleri belirtilen işyeri 2886 Sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.

Konu yerin geçici teminatı, ihale tarih ve saati aşağıda belirtilmiş olup, ihalesi Merkezefendi Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

KATILIMCILARDAN İSTENEN BELGELER:

Gerçek kişi;
a ) Tebligat adresi ve İkametgâh Belgesi(aslı),
b) Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ile beraber),
c) Başkası adına katılacak olanlar Noterden tasdikli Vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi(aslı ile beraber),
d) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.
e) Merkezefendi Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)

Tüzel kişi;
a ) Tebligat adresi
b) Şirket yetki belgesi, İmza sirküleri,
c) Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Faaliyet Belgesi
d) Nüfus Cüzdan fotokopileri (aslı ile beraber)
e) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya teminat mektubu
f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi
g) Merkezefendi Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)

Sıra No ADRES FAALİYET KONUSU MUHAMMEN BEDEL (Aylık) GEÇİCİ TEMİNAT %3 İHALE GÜNÜ ve SAATİ SÜRE
1 Şemikler Mahallesi 3007 Sokak Şehit Emniyet Müdürü İlhan Şener Parkı
35 Park ve Büfe 500,00TL +KDV 540,00-TL 12.03.2020
16:00
36 Ay
2 Muratdede Mah. 228 Sokak No:5
39 Dükkan 330,00TL 356,40-TL 12.03.2020
16:10
36 Ay
3 Mehmet Akif Ersoy Mah.
7.Sokak No:2/1A
10 Büfe 400,00-TL +KDV 432,00-TL 12.03.2020
16:20
36 Ay
4 1200 Evler Mahallesi 2007 Sokak No:5/1
175 Çay Bahçesi ve Kafeterya 550,00-TL + KDV 594,00-TL 12.03.2020
16:30
36 Ay
5 Gültepe Mahallesi Gümüşler Parkı
320 m2 Kafeterya ve
1125 m2 Halısaha
Kafeterya ve Halı Saha 4.500,00TL +KDV
4.860,00-TL 12.03.2020
16:40
36 Ay


Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Merkezefendi Belediye Encümeni’ne müracaatları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR