PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Palandöken Belediye Başkanlığı dükkan ve arsa satacaktır

PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLAR
İLİ:ERZURUM İLÇESİ:PALANDÖKEN İHALEYİ YAPAN İDARE: PALANDÖKEN İHALENİN
Mah./Köy Mevkii Cinsi Ada No Parsel No İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yüzölçümü m² Toplam
Tahmini
Sıra İmar Bedel Geçici Teminat
no Durumu (TL) %3 (TL) Tarihi Saati
1 H.Salih Efendi Mah Dükkan 1287 4 78,56 Ticari İşyeri 111.812,56 3.354,38 05.03.2020 11,00
2 H.Salih Efendi Mah Dükkan 1287 5 79,55 Ticari İşyeri 113.163,84 3.394,92 05.03.2020 11,05
3 H.Salih Efendi Mah Dükkan 1287 8 77,94 Ticari İşyeri 110.456,66 3.313,70 05.03.2020 11,10
4 H.Salih Efendi Mah Dükkan 1287 9 77,93 Ticari İşyeri 110.445,36 3.313,36 05.03.2020 11,15
5 H.Salih Efendi Mah Arsa 1287 10 92,88 Ticari İşyeri 104.980,68 3.149,42 05.03.2020 11.20
6 H.Salih Efendi Mah Arsa 1287 11 92,87 Ticari İşyeri 104.969,38 3.149,08 05.03.2020 11.25
AÇIKLAMA: Mülkiyetleri Belediyemize ait Yukarıdaki taşınmazlar 2886 Devlet ihale kanununun 17 ve 45 inci Maddeleri uyarınca Açık artırma usulü ile satışları yapılacaktır.İhale 05.03.2020 tarihine müsadif Perşembe günü saat 11.00 de Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin;

1- İkametgah ilmuhaberi,nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi,vekaleten katılmak isteyenlerin tasdikli vekaletnamelerini,tüzel kişiler adına

katılacak olanların yetki belgeleri ile imza sirkülerine ilişkin belgeler ile geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektuplarını hale saatine kadar komisyona verilmesi zorunludur.

2-Satışı yapılacak taşınmazlar ihale onay tarihinden itibaren 15 ( onbeş) gün içerisinde ihale bedelinin % 50 si peşin kalan % 50 si 24 ( yirmidört) ay eşit taksitle Tüfe farkı uygulanarak ödenecektir.Satışı yapılacak olan taşınmazlar KDV den muaftır.Diğer her türlü yasal vergi,resim harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir

3- Taşınmaz Satış işlemi için ihale dosyası almak zorunludur.( Herbir işyerleri için ayrı ayrı dosya almak zorunludur.)

4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- Açık teklif usulü ile yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin yukarıda belirtilen tarih ve saatte Belediyemiz Encümen Salonunda olmaları gerekmektedir.

6- Posta ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

7- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 150,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR