HARRAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Otopark ve çok amaçlı salon kiraya verilecektir

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İşin Yapılacağı Yer
:
HARRAN ÜNİVERSİTESİ OSMANBEY KAMPÜSÜ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Harran Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OTOPARK VE ÇOK AMAÇLI SALON KİRAYA VERİLECEKTİR
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İLİ İLÇESİ KİRAYA VERİLECEK MARKET YERİNİN BULUNDUĞU YER KİRA SÜRESİ MARKET YERİNİN ÖZELLİKLERİ İLK YILTAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATI
Şanlıurfa Haliliye Atatürk Mahallesi 5 (beş) yıl Şartnamede Belirtilmiştir. KDV Hariç 234.000,00 TL 23.400,00 TL 04.02.2020 10:00
1-Yukarıda özellikleri yazılı reklam panolarının kiraya verilme işi 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca, Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Harran Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
2-İhaleye ilişkin şartname Harran Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından temin edebilir. İhaleye iştirak edecek istekliler doküman alındı belgesini ibraz etmek zorundadır.
3-İhaleye katılabilmek için;
a) Geçici teminat bedelini;(Tedavüldeki Türk parası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre hazırlanmış bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak,
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh belgesi) vermeleri,
c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,
d)Noter tarafından tasdik edilmiş imza sirküleri,
e) Gerçek kişilerin nüfus cüzdanı suretini vermeleri,
f) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
g) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri,
h) Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
4-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
5-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare sorumlu değildir.
6-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR