OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Osmangazi Belediyesi'nden 15 adet iş yeri ihale usulü ile kiraya verecektir

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114523
Şehir : Bursa / Osmangazi
Semt-Mahalle : AKPINAR MAH. / EMEK
: 34
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE BURSA 16.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
GAZETE BURSA 11.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15 adet işyerinin kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda listede belirtilen; Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, gayrimenkullerin kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait; 6106 ada 7 parsel Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi Hancı Caddesi No:22 adresinde bulunan 1 numaralı dükkanın (34,62 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 800,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 1.440,00.-TL

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait; 6106 ada 7 parsel Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi Hancı Caddesi No:22 adresinde bulunan 3 numaralı dükkanın (36 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 540,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 972,00.-TL

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait; 6106 ada 7 parsel Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi Hancı Caddesi No:22 adresinde bulunan 4 numaralı dükkanın (35 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 500,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 900,00.-TL

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait; 6106 ada 7 parsel Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi Hancı Caddesi No:22 adresinde bulunan 5 numaralı dükkanın (25 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 600,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 1.080,00.-TL

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait; 6106 ada 7 parsel Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi Hancı Caddesi No:22 adresinde bulunan 6 numaralı dükkanın (25 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 600,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 1.080,00.-TL

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait; 6106 ada 7 parsel Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi Hancı Caddesi No:22 adresinde bulunan 7 numaralı dükkanın (50 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 520,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 936,00.-TL

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 5549 ada 1 parsel Tahtakale Mahallesi Tahtakale Çarşısı 66 numaralı dükkanın (10 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 490,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 882,00.-TL

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 5556 ada 1 parsel Tahtakale Mahallesi 8. Çelebi Sokak No: 7 adresindeki dükkanın (6,80 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 495,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 891,00.-TL

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 5556 ada 1 parsel Tahtakale Mahallesi 8. Çelebi Sokak No: 7/A adresindeki dükkanın (6,5 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 495,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 891,00.-TL

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 5556 ada 1 parsel Tahtakale Mahallesi 8. Çelebi Sokak No:7/B adresindeki dükkanın (7 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 500,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 900,00.-TL

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 5556 ada 1 parsel Tahtakale Mahallesi 8. Çelebi Sokak No:7/C adresindeki dükkanın (6,55 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 480,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 864,00.-TL

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 5556 ada 1 parsel Tahtakale Mahallesi 8. Çelebi Sokak No:7/D adresindeki dükkanın (6,90 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 495,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 891,00.-TL

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 5556 ada 1 parsel Tahtakale Mahallesi 8. Çelebi Sokak No:7/E adresindeki dükkanın (6,65 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 490,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 882,00.-TL

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 5556 ada 1 parsel Tahtakale Mahallesi 8. Çelebi Sokak No:7/F adresindeki dükkanın (6,60 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 580,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 1.044,,00.-TL

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 5549 ada 1 parsel Tahtakale Mahallesi Tahtakale Çarşısı No:76 adresindeki dükkanın (9,30 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 385,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 693,00.-TL

16- Mülkiyeti Belediyemize ait 5552 ada 1 parsel Tahtakale Mahallesi Atatürk Caddesi No:81/1 adresindeki dükkanın (4 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

Tahmini Aylık Kira Bedeli: 4.850,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 8.730,00.-TL


İhalenin Yapılacağı Yer : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati : 21 Ocak 2020 Salı günü, saat 14:00’de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati : 20 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar


İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan)veya Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname
f) Noter tasdikli imza beyanı yada sirküsü( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge

Tüzel Kişiler ;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının (asılları olmak şartıyla) 20 Ocak 2020 tarihi saat 17:00’a kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir.
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
3- İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine yada Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına geçici teminat adı ile ödeme yapılabilir.


İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 500,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur ..

İlan tarihleri:

Bursa’da :11 Ocak 2020, 16 Ocak 2020 tarihlerinde


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR