OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Osmangazi Belediyesi taşınmazları ihale usulü ile kiraya verecektir

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9 adet işyerinin kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Aşağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesi’ne ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 2533 ada 3 parselde bulunan Belediye Hizmet Binası Zemin Katının (muhtarlık hariç kısmı) 31/12/2022 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

Tahmini Aylık Kira Bedeli: 250,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 270,00.-TL

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 2533 ada 4 parselde bulunan hizmet binasının (402,08 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

Tahmini Aylık Kira Bedeli: 550,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 990,00.-TL

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 7700 ada 22 parsel Demirtaş Barbaros Mh. Kemal Atatürk Cd. No:4E adresinde bulunan Z-29 nolu dükkanın (46,13 m²) 31/12/2022 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

Tahmini Aylık Kira Bedeli: 1.750,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 1.890,00.-TL

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 1297 ada 28 parseldeki hizmet binası zemin kat (136,00 m²) ve sahanın (1.491,00 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

Tahmini Aylık Kira Bedeli: 850,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 1.530,00.-TL

  1. Soğukpınar Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 17,18,19 nolu bölümler içerisinde kalan Bağlı C Tipi mesire yerinde 2 adet W.C’nin (26,81 m², 35 m²) 31/10/2020 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

Tahmini Aylık Kira Bedeli: 1.700,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 850,00.-TL+KDV

  1. Osmangazi Orman Şefliği Amenajman Planı 26,27 nolu bölümler içinde kalan Çağlayan C tipi mesire yerinde 2 adet W.C’nin (29,86 m², 15,68 m²) 30/11/2020 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

Tahmini Aylık Kira Bedeli: 1.700,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 850,00.-TL

  1. Bursa Orman Şefliği Amenajman Planı 172,190,191 nolu bölümler içerisinde kalan Hüseyinalan C Tipi mesire yerinde 2 adet W.C’nin (32,26 m², 38,82 m²) 30/11/2020 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

Tahmini Aylık Kira Bedeli: 1.700,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 850,00.-TL

  1. Osmangazi Orman Şefliği Amenajman Planı 58 nolu bölümler içerisinde kalan Ovaakça C Tipi mesire yerinde 2 adet W.C’nin (33 m², 13,23 m²) 30/11/2020 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

Tahmini Aylık Kira Bedeli: 1.700,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 850,00.-TL

  1. Bursa Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 188,189 nolu bölümler içerisinde kalan Tuzaklı C Tipi mesire yerinde 2 adet W.C’nin (26,21 m², 31,55 m²) 30/11/2020 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

Tahmini Aylık Kira Bedeli: 1.700,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 850,00.-TLİhalenin Yapılacağı Yer: Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Tarih ve Saati: 9 Temmuz 2020 Perşembe Günü 14.00
Evrakları Sunma Tarih ve Saati: 8 Temmuz 2020 Çarşamba Günü 17.00’e kadar


İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Noter tasdikli imza beyanı yada sirküsü ( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
G) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge


Tüzel Kişiler ;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:
1- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
2- İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine yada Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına geçici teminat adı ile ödeme yapılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 500,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur ..


İlan tarihleri:

Bursa’da : 28 Haziran 2020, 3 Temmuz 2020 tarihlerinde

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR